Amaçlar

İletişim Bilimleri alanı Türkiye'deki İletişim Fakültelerinde genellikle iletişim araç ve ortamlarına göre yapılanmış olan bölümlerin (Radyo-TV-Sinema; Gazetecilik, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, vb.) akademik altyapısını oluşturur. İletişim Bilimleri eğitimi ise, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Antropoloji, Tarih, Sanat, Felsefe, Dilbilim gibi temel alanlarda üretilmiş fikir ve ifade birikiminden beslenerek, disiplinlerarası yapısıyla , temelde insan iletişiminin kişilerarası, kitleler arası, kültürlerarası ve uluşlararası düzlemlerde işleyişini anlamayı ve daha da önemlisi daha etkin biçimde , insan ve toplum yararına üretilmesini amaçlar.

Hedefler

İletişim alanında disiplinlerarası bir anlayışla çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere, ve çağın gereksinimlerine uygun teknolojilerini yetkin olarak kullanabilen, İletişim danışmanı, İletişim uzmanı, moderatör, gibi İletişim profesyonellerini ve akademisyenleri yetiştirmek, yurtdışındaki örneklerindeki yenilik ve eğitim standartlarını yakalamak; Türkiye'de Devlet Üniversiteleri arasında faal olan olan tek lisans programı olmasının sorumluluğu nedeniyle Ç.Ü İletişim Fakültesi , İletişim Bilimleri programı, ilgili alanın gelişmesine yönelik hedeflerini de önemsemektedir.