Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Çukurova Üniversitesi İİB Fakültesi İktiisat Programı ile çift Anadal Programı yürütülmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Fakültemizde, Sos. Bilimler Enstiüsü bünyesinde açılacak disiplinler arası nitelikteki tezli YL programının en geç 2018 güz döneminde açılması planlanmıştır.