Özel Kabul Koşulları:

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Lisans ve Lisansüstü Programlara Giriş-Kabul Koşulları Çukurova Üniversitesine, kendi imkânlarıyla Türkiye’de ön lisans ve lisans eğitimi almak isteği ile yurt dışından başvuracak öğrenciler için, her yıl ÇUÖS sınavı (Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı) yapmaktadır. ÇÜES sınavının yanı sıra Üniversitemiz, yabancı öğrenci kabulünde SAT, GCE AL gibi sınavları da kabul etmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerden Üniversitemizi kazanan ve Türkçe bir programa yerleştirilen öğrencilerin o programda eğitimlerine başlayabilmeleri için Çukurova TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavına katılmaları veya C1 düzeyini belgelendirmeleri gerekmektedir. C1 düzeyinde Türkçe yeterliliği olmayan öğrenciler Çukurova TÖMER’de Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilirler. Öğretim dili İngilizce olan programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (TOEFL, IELTS, YDS ) veya Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. İngilizce Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Hazırlık Eğitimi alırlar.