Program Hakkında Bilgi

İletişim Bilimleri; Medya Çalışmaları, Toplum ve İletişim ile Kültürlerarası İletişim alanlarını içeren lisans eğitimi verir. İletişim Bilimleri programı yurt dışında önde gelen üniversitelerde son yıllarda yaygın olarak yer almakla birlikte Türkiye'de Devlet Üniversiteleri arasında faal olan tek lisans programıdır. Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü öğrencileri, toplumsal iletişim sorunlarının çözülmesinde ve ideal toplumsal yarara uygun iletişim ortamının sağlanmasında, disiplinlerarası, eleştirel kuramsal bilgiye ve özgün bakış açısına sahip olacaklardır. İletişim Bilimleri programı; İletişim ve Medya Çalışmalarını kapsayan geniş bir alanda eğitim verir.
Program ISCED Kodu

32-21-34
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4 yıl-8 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

İletişim Bilimleri, iletişim araştırmaları yapan bir toplum bilim alanıdır. Gündelik yaşamdan, toplumsal ilişkilere ve medyaya dek kuramsal bilgi ile pratik hayat arasındaki ilişkileri disiplinler arası ve eleştirel olarak açıklamaya çalışır. Bu geniş alandaki iletişim ortamlarının arka planını ve zihniyet yapılarını analiz eder. İletişimin günümüzde artan önemi, etkili iletişimcilerin yetiştirilmesinin bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmesine yol açmıştır. İletişim Bilimleri programı, iletişim uzmanı olmak isteyen gençler için popüler bir alan olmakla birlikte, toplumların doğru, geçerli ve adil iletişim kurmalarını sağlamada temel bir üniversite eğitimi sunmaktadır. Önemli not: Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Lisans eğitimine başlamış olup, 2016 ve 2017 yıllarında mezun vermiş, sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Disiplinler arası nitelikli 'İletişim Çalışmaları' başlıklı Tezli Yüksek Lisans Programının açılması yönünde Yükseköğretim Kurumundan kısa bir süre önce onay alınmıştır .Programa yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır..
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.