Mezunların İstihdam Olanakları:

Medya kuruluşlar ı(Gazete, Radyo, Televizyon), Kamu ve Özel Sektör ve STK'larda İletişim uzmanları/danışmanları,analistleri , Yöneticileri, sahada Film endüstrisinde ve her türlü görsel materyal üreticisi vb. olarak, konumlandırılabilmekte; ayrıca Pedagojik formasyon alan mezunlar orta öğretimde Medya okuryazarlığı alanında öğretmenlik yapabilmektedirler.