Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Akademik Hollandaca
(AS342)
3 - 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4
Atölye Çalışmaları
(ILT403)
2 2 3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 2 5 4 5 5 4
Atölye Çalışmaları 2
(ILT414)
2 2 3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4
Ayrımcılığa Karşı Dersler
(AS410)
3 4 4 2 3 5 5 3 3 4 3 5 4 4 - 5 5 - 3 4
Batı Avrupa Kültürüne Giriş: Sosyal Yaşamda Pratik Hollandaca
(AS321)
2 2 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4
Belgesel
(AS338)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilişim Teknolojileri
(ILT115)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Çağdaş Dünya Sineması
(AS360)
2 3 2 2 - 4 2 4 4 3 - - 5 4 - 2 - 2 - -
Çağdaş Siyasal Düşünceler
(AS358)
3 2 2 2 2 5 3 2 3 4 2 4 4 3 - 3 3 - 3 3
Çatışma Çözümlemesi
(AS407)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Çocuk Hakları ve Medya
(AS423)
5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 2 5 4 4 5 4
Dijital Medya
(ILT315)
3 5 4 4 3 3 4 - - 3 - - 4 4 - 3 4 3 - -
Dijital Medya ve Kodlama
(AS420)
5 4 4 5 - 3 5 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3
Dilbilime Giriş
(ILT121)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Eğitim İletişimi
(AS430)
- - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - -
Enformasyon Ağları
(AS348)
3 4 3 4 5 4 3 - - 5 4 - 5 3 - - 4 3 2 3
Fotoğraf Uygulamaları
(AS339)
- - 3 - - - - 4 5 - - - 5 - - - - 4 - -
Gazeteciliğe Giriş
(ILT213)
4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 - 3 3 3 4 4
Gazetecilik Uygulamaları
(AS344)
2 2 4 4 - 3 4 5 4 5 5 5 5 5 - 5 - 4 5 3
Girişimcilik
(AS434)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5
Görsel Kültür
(AS431)
2 3 4 3 3 5 3 1 4 3 3 2 5 5 - 2 3 2 - -
Görsel Medya Uygulamaları
(AS352)
- - 3 - - - 4 4 3 2 5 2 3 - - - 5 5 1 2
Güzel Konuşma ve Diksiyon
(AS427)
2 1 2 5 1 - 4 5 5 5 5 4 5 5 - 2 1 5 5 -
Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
(AS345)
- - 3 4 3 - 5 4 4 5 4 2 2 5 - 5 3 4 4 3
Halkla İlişkiler Plan ve Uygulamaları
(AS350)
2 2 4 5 2 1 4 3 5 2 5 5 3 5 - 3 4 4 5 4
İleri Fotoğraf Uygulamaları
(AS425)
- - 3 4 4 3 2 5 5 5 3 5 5 5 - 5 2 5 3 3
İletişim Biçimi Olarak Grafik
(AS347)
3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 2 2 4 5 2 3 4 - 2 1
İletişim Hukuku
(ILT317)
4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 2 5 4 3 - - 2 5
İletişim ve Etik
(ILT301)
3 4 4 2 3 5 5 3 3 5 3 5 4 4 2 5 5 3 3 5
İletişime Giriş
(ILT103)
5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 2 3 4 3 - 5 3 5 2 2
İmaj Yönetimi
(AS323)
- - - 5 5 - 5 5 5 - 5 - 5 - - - - 4 5 4
İngilizce Akademik Yazım Teknikleri
(AS419)
- 4 - - 4 3 3 4 2 4 2 - - 4 4 3 - - 2 -
İngilizce Çeviri Becerileri
(AS424)
3 - 1 - - 3 3 4 - 4 3 - - 3 5 - 2 - - -
İngilizce Okuma Becerileri
(AS327)
2 2 1 1 - 3 3 4 3 4 3 2 4 3 5 - 2 2 3 -
İngilizce Sunum Becerileri
(AS354)
1 1 3 2 4 4 2 5 4 4 5 3 4 5 5 - 4 5 2 1
Kent Kimlik İletişim
(AS428)
5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 5 5
Kitle İletişim Kuramları I
(ILT221)
5 5 5 5 5 5 3 2 - 5 5 5 2 4 - 3 4 3 2 -
Kitle İletişim Kuramları II
(ILT228)
5 5 5 5 4 5 5 4 - 5 - 3 3 2 - 3 3 3 - -
Kültürlerarası İletişim
(ILT324)
4 5 4 3 3 5 5 4 4 5 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3
Medya için Bilgisayar Uygulamaları
(ILT224)
3 4 5 3 5 2 4 2 5 - 4 4 5 5 - 4 3 5 3 1
Medya Okuryazarlığı
(ILT223)
5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 2 4 1 4 5 3 4 2
Medya Planlaması
(AS421)
3 3 3 2 2 - - 3 2 3 4 1 - 3 - 4 2 2 3 4
Mesleki İngilizce I
(ILT227)
- - - - - - - 5 3 4 - - - - 5 - - - - -
Mesleki İngilizce II
(ILT232)
- - - - - - - 5 3 4 - - 4 - 5 - - - - -
Metin Çözümlemesi
(AS432)
4 3 3 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 - 1 3 2 3 -
Mitoloji
(AS331)
2 2 2 3 3 5 3 4 5 5 5 3 5 5 2 3 3 3 4 2
Popüler Kültür ve Modernleşme
(AS349)
5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 5 4
Reklamcılığa Giriş
(ILT214)
5 3 4 5 3 3 4 3 5 2 3 5 2 5 - 5 4 4 5 3
Retorik
(AS417)
4 3 4 5 3 5 5 5 1 5 1 2 5 5 - 4 3 5 1 -
Sağlık İletişimi
(AS346)
3 - - 4 4 5 4 4 1 4 1 4 2 2 - 4 4 - 3 4
Sağlık İletişimi Uygulamaları
(AS426)
- - - 4 3 - 4 4 4 3 4 5 3 2 - 4 4 4 3 3
Sanat ve İletişim
(AS335)
- - - 2 - 5 - - 5 4 - - 4 - - - - - - -
Senaryo Yazımı
(AS340)
2 3 4 4 3 3 4 5 5 4 3 3 5 5 - 2 4 3 - 2
Sinema Sosyolojisi
(AS433)
5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4
Sinema Tarihi
(AS341)
- 3 5 3 2 2 - - 5 4 - - 5 5 - - 2 1 1 1
Siyasal Düşünce Tarihi
(AS337)
4 4 5 2 3 5 3 2 3 4 3 2 4 4 1 2 2 - 2 2
Siyasal İletişim
(AS408)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I
(ILT225)
- - - - 5 5 4 - - 3 4 - 4 5 - 4 - - - -
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II
(ILT230)
- - - - 5 5 4 - - 3 4 - 4 5 - 4 - - - -
Sosyal Psikoloji
(AS333)
5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 4 5 4
Sosyal ve Kültürel Antropoloji
(ILT226)
4 1 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 1 2 1 1
Sosyolojiye Giriş
(ILT119)
5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 2 5 4 4 5 4
Sözlü ve Yazılı İletişim Becerileri 2
(ILT126)
5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 - 4 4 4 3 4
Staj Değerlendirme ve İş Güvenliği
(ILT416)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 -
Stratejik Planlama ve Yönetim Bilimi
(AS435)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - -
Televizyon Eleştirisi
(AS429)
4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Topluma Hizmet Uygulamaları
(AS329)
4 1 2 2 3 4 4 5 5 4 5 5 4 3 - 3 - 3 3 3
Toplumsal Cinsiyet ve İletişim
(AS436)
4 4 5 4 3 5 5 3 4 5 2 4 4 4 - 5 5 1 3 3
Tüketici Davranışı
(AS325)
3 3 5 3 5 5 3 4 2 - - 2 2 3 - 2 - 3 3 3
Türkiye'de Siyasal Hayat
(ILT326)
3 4 4 1 2 5 5 3 4 5 2 5 3 3 - 3 4 1 1 4
Uluslararası İletişim
(ILT409)
5 5 5 5 2 3 5 5 2 5 5 5 3 3 - 5 3 - - 4
Yazı Atölyesi
(AS343)
- - - - 5 3 3 5 - 3 - 3 5 5 - 5 3 - 2 -
İlişkili ders sayısı / 72 50 49 54 55 54 56 59 58 56 60 54 51 60 57 27 53 51 49 53 47
İlişki ağırlığı 17716719820419022323622821624420619223723084199177171177154
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir