Staj Süresi ve Yeri

Üçüncü yarıyıldan başlayarak, toplamda 20 işgünü süreyle Kamu ve Özel Sektör ve STK'larda /üniversitelerde yapılacak bir staj mezuniyet için zorunludur. Yasa gereği stajyerlerin SGK primleri rektörlükçe karşılanır.

İş Temelli Öğrenme

Bölümde uygulanan lisans programının doğası gereğince, staj, saha araştırması , atölye çalışmaları gibi uygulamalı yöntemlere ağırlık verilmektedir.