Kazanılan Derece:

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Radyo, Televizyon ve Sinema alanında "Lisans Derecesi" kazanmış olur.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Lisans Derecesi