Amaçlar

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, sayısal teknolojilerdeki hızlı gelişmelere koşut olarak, ülkemizde ve dünyada Radyo, Televizyon ve Sinema alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü talebini karşılayabilmek amacıyla kanunen 2006 yılında kurulmuştur. “Radyo ve Televizyon”, “Sinema”, "Fotoğrafçılık ve Grafik", “Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri” olmak üzere dört ana bilim dalına sahip olan bölümümüz, sahip olduğu geniş alt yapı olanakları, genç ve dinamik akademik kadrosuyla görsel ve işitsel medyaya nitelikli mezunlar kazandırmanın ötesinde, Türkiye’deki medya çalışmaları alanına öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Hedefler

Program, radyo, televizyon ve sinema alanındaki dört yıllık lisans eğitiminde alana ilişkin derslerin yanı sıra, iletişim ve sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik hedeflemektedir. Öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri gerçek yaşamda kullanmaları ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla uygulama birimlerinde ilgili derslerin yürütüldüğü fotoğraf atölyesi, radyo ve ses stüdyosu, kısa film ve belgesel atölyesi gibi uygulama olanakları oluşturulmuştur. Böylelikle, program altyapı olanaklarının film ve televizyon endüstrisinin güncel standartlarında kuramsal ve teknik yapısının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Programımızın temel hedefi, mezunlarımızın televizyon ve sinema sektörünün çeşitli alanlarında iş bulabilecek nitelikte yetiştirilmesidir. Programın öğretim amaçları “http://rts.cu.edu.tr” adresinde yayınlanmaktadır. Bölüm; radyo, televizyon ve sinema alanındaki dört yıllık lisans eğitiminde alana ilişkin derslerin yanı sıra, iletişim ve sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslere de yer vermektedir. Bu amaçla bölüm, film ve televizyon endüstrisinin güncel standartlarında kuramsal ve teknik yapısını geliştirmeyi sürdümektedir.