Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 9. Maddesi doğrultusunda; çift anadal programına başvurular Üniversite Senatosu tarafından belirlenen tarihte internet ortamında yapılır. Çift anadal programı başvuruları Rektörlük tarafından Çukurova Üniversitesi Yandal Program Yönergesine göre değerlendirilir.

Üst Kademeye Geçiş