Mezuniyet Koşulları:

Öğrencilerin RTS Programı’na kabulü, program içi yeterlilik ve mezuniyet koşullarına ilişkin başarı değerlendirmeleri ve ölçütleri ÖSYM, YÖK ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmiştir.
Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ayrıca Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Staj Yönergesinde belirtilen şartlara uygun olarak stajlarını yerine getirmiş olmalıdır.