Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, sayısal teknolojilerdeki hızlı gelişmelere koşut olarak, ülkemizde ve dünyada Radyo, Televizyon ve Sinema alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü talebini karşılayabilmek amacıyla 2006 yılında kurulmuştur. “Radyo ve Televizyon”, “Sinema”, "Fotoğrafçılık ve Grafik", “Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri” olmak üzere dört ana bilim dalına sahip olan bölümümüz, sahip olduğu geniş alt yapı imkânları, genç ve dinamik akademik kadrosuyla görsel ve işitsel medyaya nitelikli mezunlar kazandırmanın ötesinde, Türkiye’deki medya çalışmaları alanına öncülük etmeyi amaçlamaktadır. Bölüm; radyo, televizyon ve sinema alanındaki dört yıllık lisans eğitiminde alana ilişkin derslerin yanı sıra, iletişim ve sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslere de yer vermektedir. Türkiye’nin en büyük eğitim ve uygulama stüdyolarına sahip olan bölümde, öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri gerçek yaşamda kullanmaları ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli alanla ilgili atölyeler bulunmaktadır. Bu amaçla bölüm, film ve televizyon endüstrisinin güncel standartlarında kuramsal ve teknik yapısını geliştirmeyi sürdürmektedir. 6500 metrekare kapalı alana sahip olan uygulama birimlerinde bölümde ilgili derslerin yürütüldüğü fotoğraf atölyesi, radyo ve ses stüdyosu, kısa film ve belgesel atölyesi gibi uygulama olanakları oluşturulmuştur. Bölümdeki öğretim elemanlarının akademik ilgileri, medya politikası, medyanın ekonomi politiği, göstergebilim, film çalışmaları, sinema tarihi, feminist medya çalışmaları, kitle iletişim kuramları, bilişim ve enformasyon teknolojileri gibi geniş bir çalışma yelpazesi oluşturmaktadır. Bölümümüzün temel hedefi, mezunlarımızın televizyon ve sinema sektörünün çeşitli alanlarında iş bulabilecek nitelikte yetiştirilmesidir. 2014-2015 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlayan Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2018 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümün kuruluş aşamasında ülkemizin önde gelen radyo, televizyon ve sinema programları incelenerek ve fakülte koşulları dikkate alınarak program içeriği belirlenmiştir. Program içeriğinin belirlenmesinde Bologna ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur. Her akademik yılda dönem başı ve dönem sonunda bölüm akademik kurulunda ders çıktıları değerlendirilerek ders içerik, kod ve AKTS’lerinde yenileşmeye gidilmektedir.
Program ISCED Kodu

32-Gazetecilik ve Enformasyon /21 Radyo, Televizyon ve Sinema
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu program Tam Zamanlı ve örgün bir programdır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.