Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Öğrencilerin derslerde edindikleri başarılar “Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26. Maddesi”ne göre değerlendirilir. Öğretim elemanı dönem boyunca yürüttüğü derslere ilişkin yaptırdığı sınav, ödev ve uygulama çalışmaları sonucunda öğrencinin derste edindiği kazanımları tespit eder. Öğretim elemanı bu tespite bağlı olarak öğrencilerin başarı değerlendirmesini gerçekleştirir. Değerlendirmenin genel içeriği ve yöntemine ilişkin bilgiler Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 24 ve 26. maddelerinde belirtilmiştir.