Staj Süresi ve Yeri

Öğrencinin mesleki deneyimi yaşadığı en önemli uygulama alanından biri de stajdır. Programımızda öğrencilerin staj yapması zorunludur. Staj deneyimi yaz döneminde üç ayrı dönemde, öğrencinin kendisine en uygun olan dönemi seçerek yapması şeklinde gerçekleşir. Bunun yanı sıra yaz döneminde staj yapamayan öğrenci ara dönemde de staj faaliyetini gerçekleştirebilir. Öğrenciler, Staj Komisyonu tarafından uygun görülen yurt içinde kamu veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde staj yapabilirler.

İş Temelli Öğrenme