Mezunların İstihdam Olanakları:

6500 metrekare kapalı alana sahip olan uygulama birimlerinde bölümde ilgili derslerin yürütüldüğü fotoğraf atölyesi, radyo ve ses stüdyosu, kısa film ve belgesel atölyesi gibi uygulama olanaklarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bölümdeki öğretim elemanlarının akademik ilgileri, medya politikası, medyanın ekonomi politiği, göstergebilim, film çalışmaları, sinema tarihi, feminist medya çalışmaları, kitle iletişim kuramları, bilişim ve enformasyon teknolojileri, bilgisayar destekli animasyon gibi geniş bir çalışma yelpazesi oluşturmaktadır. Bölümümüzün temel hedefi, mezunlarımızın televizyon ve sinema sektörünün çeşitli alanlarında iş bulabilecek nitelikte yetiştirilmesidir.