Program Hakkında Bilgi

Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 11/12/2009 tarihli ve 2009/15660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Makine Mühendisliği Bölümü Anabilim Dallarında Mart 2013 itibariyle 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 9 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümünde; Makine Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Mekanik ve Otomotiv olmak üzere toplam altı anabilim dalı mevcuttur.
Program ISCED Kodu

715
Programın Kredisi

165
Programın Süresi

8 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Dört yıllık lisans öğretimi süresince paydaşlarımızın da görüşleri doğrultusunda hazırlanan programa tabi olan öğrenciler sanayinin ihtiyaç duyduğu donanımda mezun olmaktadırlar. ERASMUS programı ile bir veya iki yarıyıl Avrupa´da eğitimlerine devam etme şansları da bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuvarlarımızda derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilme imkanına da sahip olmaktadırlar.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.