Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Akışkanlar Mekaniği
(CKZ202)
5 5 3 4 5 2 2 3 3 3 5 4
Analitik Kimya ve Enstrümental Analiz
(CKZ203)
- - 3 4 3 3 2 5 - - 3 -
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
(CKS102)
- - - - - - - - - - - -
Bilgisayar Destekli Uygulamalar
(CKZ108)
2 1 1 5 4 2 1 5 3 5 4 1
Diferansiyel Denklemler
(CKZ205)
5 5 - - 3 - - 3 - - - 3
Enerji Teknolojileri
(CKS201)
4 3 2 2 3 4 5 5 3 3 5 4
Fizik 1
(CKZ103)
5 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1
Fizik 2
(CKZ104)
5 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 1
Fizikokimya
(CKZ204)
4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2
İngilizce I
(UIN101)
1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 1
İngilizce II
(UIN102)
1 - 1 2 1 4 1 4 4 2 3 1
İş Sağlığı ve Güvenliği 1
(CKZ207)
3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5
Kimya 1
(CKZ101)
4 3 5 4 4 3 3 5 3 4 5 4
Kimya 2
(CKZ102)
4 3 5 4 4 3 3 5 3 4 5 4
Kimya Mühendisliğine Giriş
(CKZ107)
4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5
Kütle ve Enerji Denklikleri
(CKZ201)
5 5 3 4 5 3 2 4 3 3 4 3
Malzeme Bilimi
(CKS203)
4 3 4 4 4 3 3 2 1 1 3 1
Matematik 1
(CKZ105)
5 5 3 - - - - 3 - - - 3
Matematik 2
(CKZ106)
- - - - - - - - - - - -
Nanoteknolojiye Giriş
(CKS202)
- - 5 5 5 5 5 5 - - 5 -
Sayısal Analiz
(CKZ208)
2 4 5 1 1 - - 1 - 1 1 -
Temel Bilgi Teknolojileri
(CKZ109)
3 1 2 5 - - 1 5 5 5 5 -
Termodinamik
(CKZ206)
5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2
İlişkili ders sayısı / 23 19 18 20 19 19 17 18 21 16 17 19 17
İlişki ağırlığı 715961636352487749486945
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir