Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Akışkanlar Mekaniği
(CKZ202)
5 5 3 4 5 2 2 3 3 3 5 4
Analitik Kimya ve Enstrümental Analiz
(CKZ203)
5 3 3 4 3 3 2 5 1 4 3 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
(UAI201)
- - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
(UAI202)
- - - - - - - - - - - -
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
(CKS101)
2 1 2 1 2 1 2 4 1 5 3 4
Bilgisayar Destekli Uygulamalar
(CKZ108)
2 1 1 5 4 2 1 5 3 5 4 1
Diferansiyel Denklemler
(CKZ205)
5 2 - 3 2 - - 2 - 2 2 -
Enerji Teknolojileri
(CKS201)
4 3 2 2 3 4 5 5 3 3 5 4
Fizik 1
(CKZ115)
5 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1
Fizik 2
(CKZ112)
5 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 1
Fizikokimya
(CKZ204)
5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3
İş Sağlığı ve Güvenliği 1
(CKZ207)
3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5
Kimya 1
(CKZ113)
4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3
Kimya 2
(CKZ110)
3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Kimya Laboratuvarı 1
(CKZ119)
5 4 5 5 3 - - 5 5 2 5 5
Kimya Laboratuvarı 2
(CKZ118)
5 5 5 4 4 - - 5 5 3 5 4
Kimya Mühendisliğine Giriş
(CKZ116)
3 4 3 2 1 3 1 5 5 3 5 5
Kütle ve Enerji Denklikleri
(CKZ201)
5 5 3 4 5 3 2 4 3 3 4 3
Malzeme Bilimi
(CKS203)
4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3
Matematik 1
(CKZ117)
5 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3
Matematik 2
(CKZ114)
4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3
Nanoteknolojiye Giriş
(CKS202)
5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4
Sayısal Analiz
(CKZ208)
2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temel Bilgi Teknolojileri
(CKZ109)
3 1 2 5 1 1 1 5 5 5 5 2
Termodinamik
(CKZ206)
5 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2
İlişkili ders sayısı / 25 23 23 22 23 23 20 20 23 22 23 23 22
İlişki ağırlığı 947366706848428260667764
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir