Program Hakkında Bilgi

İşletme programı, ulusal ya da uluslararası ölçekte faaliyet gösteren kamu ya da özel sektör kuruluşlarının orta ve üst kademe yönetiminde çalışabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlar. Bu çerçevede, öğrenciye işletmelerdeki sorunların tanımı ve çözüm yolları konusunda araştırmacı ve çözümsel perspektifler kazandıracak, girişimcilik niteliklerini, iş kurma ve yönetme yetkinliklerini geliştirecek program uygulanmaktadır.
Program ISCED Kodu

345 : Yönetim ve Organizasyon
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

Bu program 4 yılıık bir programdır.
Programın Özellikleri ve Tanımı

İşletme yönetiminin temel konularını, kuramsal modellerini,istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmeyi, yorumlamayı, çözüm önerileri geliştirmeyi ve uygulamayı; birey ve ekip çalışmalarında yüksek performans göstermeyi; etkin iletişim kurmayı; iş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci taşımayı sağlayan bilgi, beceri ve bilinci kazandırmaktır.
Egitim Şekli

Bu program tam zamanlıdır.