Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezunlar, kamu ve özel sekttör kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, kontrollörlük görevlerinin yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanı ve yönetici olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölümümüz mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür.