Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Ahşap Süsleme Teknikleri
(BAC119)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Akademik Arapça II
(BAC314)
- - - - - - - - - - - 5 4 - - - 2 - 4
Akademik Arapça IV
(BAC408)
- - - - - - - - - 3 3 5 - - - - - - -
Akademik İngilizce I
(BAC311)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Akademik İngilizce II
(BAC310)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Akademik İngilizce III
(BAC403)
- - - - - - - - - - 2 5 4 - - - - - -
Akademik Rusça III
(BAC405)
- - - - - 1 1 1 1 2 1 5 2 1 2 - 2 - 5
Akademik Rusça IV
(BAC406)
- - - - - - - - - 3 - 5 2 1 - - 2 - 3
Arapça 1
(BAC115)
- - - - - - - - - 4 4 5 - - - - - - 4
Arapça 2
(BAC114)
- - - - - - - - - 4 3 5 3 - - - - - 4
Arapça 4
(BAC214)
- - - - - - - - - 3 3 5 4 - - - - - 4
Araştırma Yöntemleri
(BAC423)
5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 3 5 2 5
Bankacılık ve Sigortacılık İşlemleri
(BAC420)
1 5 5 4 5 5 4 4 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 -
Bilgi İşlem Teknikleri
(BAC108)
4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5
Bilim ve Sanatta Bilinen Portreler
(BAC160)
1 1 2 2 1 1 4 3 - 5 4 2 5 3 4 1 1 3 5
Çevre Politikaları
(BAC117)
- 3 1 3 - - 3 - - - 3 4 - 2 5 - - 3 5
Davranış Bilimleri
(BAC118)
- 2 - - - - - - - 4 - - 4 - 3 - 2 5 3
Denetim
(BAC412)
- 3 - - - - 4 5 2 5 5 3 5 5 5 4 4 4 -
Finansal Kurumlar ve Piyasalar
(BAC411)
1 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Finansal Risk Yönetimi
(BAC419)
1 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Finansal Yönetim
(BAC304)
1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İcra İflas Hukuku
(BAC422)
3 4 5 3 3 3 4 5 2 1 2 3 2 2 2 1 2 4 -
İktisada Giriş 1
(BAC155)
1 2 1 5 2 2 3 3 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 5
İktisada Giriş 2
(BAC162)
1 2 2 4 2 2 2 2 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4
İleri Düzey İngilizce 1
(BAC211)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 -
İleri Düzey İngilizce 2
(BAC210)
- - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 3 1 -
İnsan Kaynakları Yönetimi
(BAC224)
2 4 1 3 1 - 4 5 - 3 3 1 4 3 3 3 4 3 4
İş Dünyasında Kariyer Seçenekleri
(BAC152)
4 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3
İş Hukuku
(BAC421)
1 2 4 4 3 1 4 4 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 2
İşletme Finansmanı
(BAC303)
1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İşletme Matematiği 1
(BAC157)
3 4 5 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5
İşletme Matematiği 2
(BAC104)
3 - 4 3 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5
İşletme Yönetimine Giriş
(BAC109)
4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5
Kalite Yönetimi
(BAC424)
4 3 2 3 2 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3
Kamu Maliyesi
(BAC317)
1 2 1 4 1 1 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4
Mali Tablolar Analizi
(BAC401)
3 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 3 3 4 5 5 4 5 -
Maliyet Muhasebesi
(BAC301)
5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4
Mikro İktisat
(BAC318)
1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4
Muhasebe I
(BAC221)
5 5 3 4 3 4 4 5 5 3 2 4 4 2 5 5 5 5 1
Muhasebe II
(BAC222)
- 5 1 1 2 4 4 5 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
Organik Tarım
(BAC116)
- 4 - 1 - - 4 - - 5 - - 2 4 - 4 - 4 5
Örgütsel Davranış
(BAC413)
1 3 1 1 1 1 4 3 - 3 1 1 5 3 4 1 2 5 1
Para ve Banka
(BAC431)
2 1 1 4 1 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4
Pazar Araştırması
(BAC307)
2 3 2 2 5 5 4 2 4 1 4 - 2 3 3 3 3 4 1
Perakendecilik
(BAC426)
- 5 2 3 2 - 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
Portföy Yönetimi
(BAC418)
1 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Reklam ve Tanıtım
(BAC428)
- 5 2 3 2 - 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
Rusça 1
(BAC113)
- - - - - - - - - 4 - 5 5 - 2 - - - 3
Rusça 2
(BAC112)
- - - - - - - - - - - 5 5 - 2 - 2 - 4
Stratejik Yönetim
(BAC402)
- 4 2 1 - 1 3 5 - 2 1 1 1 4 2 4 5 3 2
Şirketler Muhasebesi
(BAC415)
- 1 - - - - 3 - - 5 5 1 - 4 2 4 5 4 -
Ticaret Hukuku I
(BAC305)
- - - - - - - - - 3 4 - - - - - - - -
Ticaret Hukuku II
(BAC306)
- 2 3 3 - - - 3 - 2 3 - - - - - - 2 -
Tüketici Davranışı
(BAC316)
- 5 4 4 4 1 4 3 - 3 3 - 2 3 2 4 5 1 1
Türk Vergi Sistemi
(BAC416)
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -
Türkiye Ekonomisi
(BAC436)
2 3 1 4 1 1 3 3 3 4 5 2 4 4 4 2 3 5 4
Uluslararası Finans
(BAC417)
1 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uluslararası Ticaret
(BAC414)
2 4 3 4 2 2 4 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4
Üretim Yönetimi
(BAC308)
3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4
Yatırım Proje Yönetimi
(BAC410)
1 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yeni Finansman Teknikleri
(BAC430)
1 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yönetim Muhasebesi
(BAC302)
3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5
Yönetim ve Organizasyon
(BAC223)
1 5 5 2 1 5 5 4 1 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3
Yönetimde Güncel Konular
(BAC434)
- 4 5 1 3 2 4 5 - 5 - 1 1 4 1 4 3 1 1
Yöneylem Araştırması
(BAC432)
- 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 3 2 5 4 3 3 3 -
İlişkili ders sayısı / 65 37 49 46 47 43 42 49 47 37 57 54 55 56 51 52 48 52 51 48
İlişki ağırlığı 7818015615714314419218296219206199213202203179196199184
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir