Amaçlar

Turistik hizmetlerin üretimi ve yönetimini gerçekleştirebilecek, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneklerine sahip nitelikli işgücü yetiştirmek ve turizm araştırmaları yapmaktır.

Hedefler

Sürekli geliştirdiği eğitim ve araştırma yeteneklerini kullanarak öncelikle yakın çevresinde temel turizm bilinci ve bilgi birikimi oluşturmak ve ardından bu birikimi uluslararası düzeye taşımaktır.