Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Almanca
(AL103)
- - - - 1 - - - 2 2 5 - 5 - - 4
Almanca
(AL104)
- - - - 1 - - - 2 2 4 - 5 - 4 -
Almanca
(AL205)
- - 4 - 2 - - - 5 2 5 - 5 - 5 -
Almanca
(AL206)
- - 4 - 1 - - - 4 1 4 - 4 - 4 -
Almanca
(AL307)
- - 4 - 3 - - - 4 1 4 - 3 - 4 -
Almanca
(AL306)
- - 4 - - - - - 4 1 2 - 4 - 4 -
Alternatif Turizm
(KOS403)
1 2 5 3 3 - 2 4 5 5 4 4 4 4 3 -
Anadolu Medeniyetleri
(KON261)
- - - 1 - - - - - 1 1 - - 2 - 3
Animasyona Giriş
(KON241)
5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
(UAI101)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
(UAI102)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Beslenme İlkeleri
(KON143)
1 1 5 2 4 5 - 2 5 5 2 2 5 2 3 2
Çağdaş Yönetim Teknikleri
(KON395)
5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
Davranış Bilimleri
(KON166)
- 2 3 3 4 2 - 1 4 3 1 1 1 1 1 4
Davranış Bilimleri
(KON256)
- 2 3 3 4 2 - 1 4 3 1 1 1 1 1 4
Destinasyon Pazarlaması
(KON392)
3 2 5 3 2 1 3 3 5 4 5 4 4 3 2 -
Destinasyon Yönetimi
(KON497)
1 2 2 2 1 2 1 1 1 4 3 4 4 1 5 4
Etkinlik Yönetimi
(KON384)
4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 -
Gastronomi Turizmi
(KON388)
4 4 5 5 3 - 4 3 5 5 4 4 3 4 2 -
Genel Muhasebe
(KON375)
1 1 1 - - 1 - 4 1 1 1 - - - 1 3
Gıda Teknolojisi
(KON387)
1 2 4 2 5 5 - 1 5 5 - 2 3 2 2 2
Güzel Konuşma ve Diksiyon
(KON170)
3 1 5 2 3 - 3 1 3 5 4 4 4 1 1 -
Hijyen ve Sanitasyon
(KON128)
1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 -
Hizmet Pazarlaması
(KON280)
5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
İçecek Teknolojisi
(KON368)
2 3 5 2 5 5 - 2 5 5 2 2 3 1 2 2
İktisada Giriş I
(KON159)
5 3 3 4 4 3 - 4 1 4 3 5 4 1 5 5
İktisada Giriş II
(KON174)
5 4 5 4 3 1 - 4 3 4 4 5 4 1 5 5
İngilizce I
(UIN101)
- - - - - - - - - - - - - - - -
İngilizce II
(UIN102)
- - - - - - - - - - - - - - - -
İstatistik
(KON176)
- - 2 - - - - 5 - 2 2 - - - 1 3
İş İletişimi
(KON258)
3 3 3 4 5 4 - - 4 4 1 3 3 1 1 5
İş İngilizcesi
(KON386)
4 2 5 4 4 3 5 2 5 5 5 3 5 - 3 3
İşletme Matematiği
(KON161)
- - 2 - - - - 4 - 1 1 - - - - 3
İşletmeye Giriş
(KON113)
5 4 5 5 4 - 5 4 5 4 4 4 4 3 5 -
Kat Hizmetleri Yönetimi
(KON268)
4 5 4 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5
Kırsal Turizm
(KON493)
- - - 3 - - - 1 - 1 2 3 - 4 4 -
Konaklama İşletmeleri Yönetimi
(KON227)
5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 1 4 5 5 3
Konaklama İşletmelerinde Bilgisayar Uygulaması
(KON218)
4 4 5 5 3 3 5 4 3 5 4 5 3 3 3 -
Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim
(KON399)
1 2 1 1 - 1 - 5 2 1 1 1 1 - 2 4
Konaklama İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
(KON370)
1 3 1 - - 1 - 5 2 2 2 1 1 1 2 3
Kültür Turizmi
(KON374)
1 - 1 1 - - - - 1 1 1 2 1 3 - 3
Kültürlerarası İletişim
(KON259)
5 5 4 4 1 - 3 5 4 3 5 5 3 5 4 3
Marka Yönetimi
(KON499)
4 3 2 2 - - 5 5 - 3 4 5 1 5 5 -
Menü Planlama
(KON255)
3 3 5 4 4 - 4 5 5 5 5 4 3 5 4 -
Menü Yönetimi
(KON248)
1 3 5 2 5 5 - 2 5 5 2 3 5 2 2 1
Mesleki Uygulama
(KOS411)
5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 -
Mesleki Uygulama
(KON470)
5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 -
Mesleki Yabancı Dil 1
(KON270)
4 4 5 4 - 4 4 4 4 5 1 5 5 3 4 -
Mesleki Yabancı Dil II
(KON377)
4 4 5 4 - 4 4 4 5 5 1 5 5 3 4 -
Mitoloji
(KON168)
- - - 1 - - - - - 1 - - - 2 1 3
Mutfak Hizmetleri Yönetimi
(KON379)
3 4 5 2 5 5 - 3 5 5 3 3 5 3 4 1
Müşteri İlişkileri Yönetimi
(KON419)
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 -
Önbüro Yönetimi
(KON233)
5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 -
Pazarlama İlkeleri
(KON243)
5 4 4 5 5 1 3 4 4 5 4 4 3 - 2 -
Proje Yönetimi
(KON431)
2 4 5 2 5 5 - 2 5 5 3 4 3 3 2 2
Protokol Yönetimi
(KON127)
- 4 2 4 4 3 - - 3 - - 1 4 1 - 5
Rekreasyon Yönetimi
(KON447)
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 - 4 -
Satış Yönetimi
(KON397)
5 5 5 4 5 - 5 5 5 5 5 5 5 2 3 -
Ses Sistemleri
(KON178)
3 4 4 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü
(KON237)
5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 -
Spor Turizmi
(KON385)
4 2 1 1 2 1 2 4 1 5 1 4 5 3 3 4
Temel Hukuk
(KON155)
3 3 1 5 3 - 3 1 1 3 2 3 2 3 5 -
Turizm Coğrafyası
(KON249)
- - - 1 1 1 - - 1 2 1 3 2 3 1 3
Turizm Ekonomisi
(KON376)
3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 2 -
Turizm Endüstrisine Giriş I
(KON157)
3 4 5 4 2 - 1 5 3 3 5 4 3 5 3 1
Turizm Endüstrisine Giriş II
(KON172)
4 5 3 3 1 1 2 5 2 3 5 4 2 5 3 2
Turizm Hukuku
(KON485)
2 2 3 5 5 4 2 5 4 4 5 5 5 5 4 2
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
(KON445)
5 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5
Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi
(KON491)
3 3 5 5 5 - 5 4 5 5 5 5 5 3 5 -
Turizm Politikası ve Planlaması
(KON495)
1 3 4 4 4 1 4 4 2 4 5 4 4 5 2 -
Turizm Rehberliği
(KON242)
3 - 5 5 4 - 5 5 5 5 4 5 5 4 3 -
Turizm Sosyolojisi
(KON130)
2 - 2 2 3 1 - - 1 3 3 2 2 2 3 3
Turizm ve Çevre
(KON383)
3 3 3 4 2 1 5 3 4 4 4 5 5 5 5 3
Turizmde Girişimcilik
(KON372)
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 -
Tüketici Davranışları
(KON254)
- - 5 5 5 5 4 2 5 5 2 4 5 1 2 -
Türk Dili I
(UTD101)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II
(UTD102)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Uluslararası Mutfaklar
(KON378)
2 2 4 3 5 - 5 4 5 5 2 4 5 3 - -
Uluslararası Turizm
(KON487)
5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 -
Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma
(KON235)
- - 5 5 5 4 - 4 5 4 5 5 5 4 3 -
Yat ve Marina İşletmeciliği
(KON381)
5 5 3 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 -
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi
(KON120)
4 5 5 5 5 4 - 2 5 3 5 2 3 4 4 -
Yönetim ve Organizasyon
(KON251)
5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3
Ziyafet ve Banket Yönetimi
(KON250)
5 5 4 3 5 5 2 4 5 5 4 3 5 4 4 3
İlişkili ders sayısı / 84 61 61 72 68 65 53 47 65 72 77 75 67 72 65 72 37
İlişki ağırlığı 210217283250237173178240280289266253280212247119
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir