Staj Süresi ve Yeri

Programın eğitim-öğretim planı esas olmak üzere bir yarıyılda staj yapma zorunluluğu vardır. Staj yeri, nitelikleri Bölüm staj yönergesinde detaylı olarak verilmiş olan yurt içi ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren turizm işletmeleri ve/veya kuruluşlarıdır. Staj süresi 14 Haftadır.

İş Temelli Öğrenme

Uygulanmamaktadır.