Mezunların İstihdam Olanakları:

Bölüm mezunları, konaklama işletmelerinde, seyahat acentalarında, restoran, ulaştırma işletmeleri ve turizmle ilgili tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda ayrıca diğer hizmet sektörlerinde istihdam edilebilmektedir.