Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 2012 yılında kurulmuş ve şu anda Adana-Ceyhan ilçesinde kendisine tahsis edilmiş 4 katlı 1100m2 kapalı alanda kadrolaşmış Zootekni Bölümünde 2 Profesör, Besin Hijyeni ve teknolojisi Bölümünde 1 Profesör, Temel Bilimler Bölümünde 1 Profesör ve 2 Doçent, Klinik Öncesi Bilimler Bölümünde 2 Doçent ve 1 Yrd. Doçent, Klinik Bilimler Bölümünde 1 Yrd. Doçent olmak üzere 10 öğretim üyesiyle eğitime başlamıştır. Fakültede eğitim süresi 5 yıl olup (10 yarıyıl) mezunlara yüksek lisansa eş değer Veteriner Hekim lisans diploması verilmektedir. Laboratuarlarda eğitim, araştırma ve teşhise yönelik analiz işlemleri yürütülmektedir. Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, İç Hastalıklar ile Dölerme ve Suni Tohumlama olmak üzere 4 Anabilim Dalının bulunduğu kliniklerde eğitim ve araştırma yanında her türlü muayene, teşhis, tedavi ve operasyon yapılarak halka da hizmet verilmektedir. Tedavi süresinde hayvanların barınmasının sağlanması, deneyimli akademik kadro ve hizmet kalitesiyle ilçeler ve çevre illerden gelen hastalara da hizmet sunmakta ve bir bölge fakültesi olma yolunda her geçen gün daha emin adımlarla ilerlemektedir. Fakültemizde yönetim ve eğitim-öğretim birimleri yanında, değişik bilim dallarında çeşitli araştırmalara olanak sağlayan laboratuvarlar bulunmaktadır. Fakültemiz başta Çukurova yöresi olmak üzere Güney, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun bölgesine üst düzeyde veteriner sağlık ve eğitim hizmeti veren bir birimdir. Fakültemizin eğitim modellerine uygun öğrenme ortamı, alt yapısı, olanakları ve temel akademik birimleri bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencilerine Veteriner Hekimliğin önemi ve hasta çeşitliği sunabilecek kapasitede çeşitli büyüklüklerde çevrede çiftlikler bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu çiftliklerde gerekli uygulamalarda bulunarak partik bilgilerini geliştirecek ve hastalıkların tedavisinde izlenecek modern tedavi yöntemlerinin uygıulanmasını öğreneceklerdir. Böylece Toplumda ve Hayvancılık açısından gerekli beceri ve bilgi birikimi ile donanımlı hale geleceklerdir
Program ISCED Kodu

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/18637/meslek_yuksekokulu_yeni_program_adlari_20120/664049da-fd6a-44c6-ad4e-b025aee498d7 http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm
Programın Kredisi

300AKTS
Programın Süresi

5
Programın Özellikleri ve Tanımı

Egitim Şekli