Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Programda yer alan bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerinde program kazanımlarına ulaşmak için çok çeşitlilikte öğrenme ve ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Fakültemizde dersin niteliği ve öğrenci sayısı dikkate alınarak, sınavlarda tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş yöntemler (Öğrenci karnesi, yapılandırılmış klinik veya preklinik sınavlar, OYKS, OYPS, Yapılandırılmış Sözlü Sınav, Mini Klinik Sınav, Kısa Yazılı Sınav, Kısa sınav, ÇSS, Ödev, Rapor sunma, Bilgisayar destekli sunum) kullanılmakta ve kullanılan ölçme değerlendirme yöntem ve ölçütleri sınav yönergesinde tanımlanmakta ve ilan edilmektedir. Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. Sınav yönergesi için ayrıntılı bilgiye http://cukurovatip.cu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.