Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3
Acil Klinik
(VTS306)
- 4 3
Anatomi I
(VET101)
5 5 5
Anatomi II
(VET102)
5 5 5
Arı Hastalıkları
(VET317)
5 5 5
Artropodoloji
(VET307)
5 5 5
Bilimsel Araştırma ve Yayın Kuralları
(VTS227)
4 5 5
Biyoistatistik
(VET223)
5 5 5
Biyokimya I
(VET203)
4 3 2
Biyokimya II
(VET210)
5 4 2
Biyoteknoloji
(VTS229)
- - -
Cerrahi Giriş
(VET316)
4 5 5
Çevre Sağlığında Paraziter Mücadele
(VTS224)
5 5 5
Deney Hayvanları Yetiştirciliği ve Hastalıkları
(VTS309)
3 4 4
Devekuşu Yetiştiriciliği
(VTS307)
- - -
Egzersiz Fizyolojisi
(VTS225)
4 2 2
Egzotik Hayvanların Anatomisi
(VTS104)
5 5 5
Ekoloji
(VTS110)
4 4 5
Embriyoloji
(VET106)
5 5 5
Epidemiyoloji
(VET318)
5 5 5
Farmakoloji I
(VET311)
- - -
Farmakoloji II
(VET304)
- - -
Fizyoloji I
(VET201)
5 4 5
Fizyoloji II
(VET212)
4 2 4
Genel Parazitoloji
(VET214)
5 5 5
Genel Patoloji
(VET206)
5 5 5
Genetik
(VET213)
5 5 5
Gıda İşletmeleri Hijyeni
(VTS308)
- - -
Gıda Kaynaklı Zoonoz Hastalıklar
(VTS301)
5 5 5
Hayvan Barınakları ve Hijyeni
(VTS310)
3 3 4
Hayvan Davranışları
(VET215)
4 2 4
Hayvan Refahı
(VET217)
- - 5
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
(VET211)
- - -
Helmintoloji
(VET303)
5 5 5
Histoloji I
(VET117)
5 5 5
Histoloji II
(VET110)
5 5 5
Histoloji II
(VET221)
5 5 5
Histolojik Preparat Hazırlama Teknikleri ve Tanı Yöntemleri
(VTS106)
5 5 5
İç Hastalıkları Giriş
(VET314)
4 4 4
İmmunoloji
(VET209)
5 5 5
İş Sağlığı ve Güvenliği
(VTS115)
- - -
İş Sağlığı ve Güvenliği
(VTS112)
- - 4
Kanatlı Hayvan Hastalıkları
(VET310)
5 5 5
Kanatlı Metabolizması
(VTS223)
2 2 2
Klinik Laboratuvar Teşhis
(VTS312)
3 4 4
Kürk Hayvanları Yetiştiriciliği
(VTS305)
- - -
Laboratuvar Çalışma Prensipleri
(VTS102)
- - -
Laboratuvar Güvenliği
(VTS303)
- - -
Laboratuvar Hayvanlarının Anatomisi
(VTS108)
4 4 4
Medikal Biyoloji
(VET103)
3 4 4
Medikal Fizik
(VET107)
4 2 4
Medikal Kimya
(VET105)
4 2 4
Mesleki Uygulama (Mesleki Alan Çalışması)
(VET207)
4 4 4
Mesleki Uygulama I (Mesleki Alan Çalışması)
(VET115)
5 5 5
Mesleki Uygulama II (Mesleki Alan Çalışması)
(VET108)
5 5 5
Mesleki Yabancı Dil I
(VET219)
- - -
Mesleki Yabancı Dil II
(VET216)
- - -
Mikrobiyoloji I
(VET202)
5 5 5
Mikrobiyoloji II
(VET301)
5 5 5
Nekropsi ve Demonstrasyon
(VET308)
5 5 5
Organik Hayvan Yetiştiriciliği
(VTS304)
3 2 5
Özel Patoloji I
(VET309)
5 5 5
Özel Patoloji II
(VET302)
5 5 5
Patolojide Kullanılan Moleküler Teknikler
(VTS226)
5 5 5
Protozooloji
(VET306)
5 5 5
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
(VTS220)
- - -
Temel Genetik Kavramlar
(VTS109)
5 5 5
Topoğrafik Anatomi
(VET205)
4 4 4
Veteriner Aşılar ve Teknolojisi
(VTS222)
5 5 5
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
(VET113)
5 5 5
Veteriner Hekimlikte Halkla İlişkiler
(VTS111)
2 1 5
Veteriner Nörofizyoloji
(VTS230)
5 5 5
Veteriner Patofizyoloji
(VTS302)
5 5 5
Veteriner Sitoloji ve Sitopatoloji
(VTS218)
5 5 5
Veteriner Terminoloji
(VTS107)
5 5 5
Veteriner Tümör Patolojisi
(VET315)
5 5 5
Viral Zoonozlar
(VTS228)
- - -
Viroloji I
(VET204)
- - 5
Viroloji II
(VET313)
- 5 5
Yem Hijyeni ve Teknolojisi
(VET208)
2 2 2
Zootekni I
(VET305)
2 2 3
Zootekni II
(VET312)
2 2 3
İlişkili ders sayısı / 81 62 64 67
İlişki ağırlığı 272271301
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir