Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 2012 yılında kurulmuş ve şu anda Adana-Ceyhan ilçesinde kendisine tahsis edilmiş 4 katlı 1100m2 kapalı alanda kadrolaşmış, Temel Bilimler Bölümünde 2 Doçent, 2 Yrd. Doçent, Klinik Öncesi Bilimler Bölümünde 4 Doçent, 2 Yrd. Doçent, Klinik Bilimler Bölümünde 2 Yrd. Doçent, Zootekni ve Beslenme Hastalıkları Bölümünde 2 Profesör, Besin Hijyeni ve teknolojisi Bölümünde 1 Profesör, 1 Yrd. Doçent olmak üzere toplam 16 öğretim üyesiyle eğitime başlamıştır. Fakültede eğitim süresi 5 yıl olup (10 yarıyıl) mezunlara yüksek lisansa eş değer Veteriner Hekim lisans diploması verilmektedir. Laboratuvarlarda eğitim, araştırma ve teşhise yönelik analiz işlemleri yürütülmektedir. Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, İç Hastalıklar ile Dölerme ve Suni Tohumlama olmak üzere 4 Anabilim Dalının bulunduğu kliniklerde eğitim ve araştırma yanında her türlü muayene, teşhis, tedavi ve operasyon yapılarak halka da hizmet verilmektedir. Tedavi süresinde hayvanların barınmasının sağlanması, deneyimli akademik kadro ve hizmet kalitesiyle ilçeler ve çevre illerden gelen hastalara da hizmet sunmakta ve bir bölge fakültesi olma yolunda her geçen gün daha emin adımlarla ilerlemektedir. Fakültemizde yönetim ve eğitim-öğretim birimleri yanında, değişik bilim dallarında çeşitli araştırmalara olanak sağlayan laboratuvarlar bulunmaktadır. Fakültemiz başta Çukurova yöresi olmak üzere Güney, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun bölgesine üst düzeyde veteriner sağlık ve eğitim hizmeti veren bir birimdir. Fakültemizin eğitim modellerine uygun öğrenme ortamı, alt yapısı, olanakları ve temel akademik birimleri bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencilerine Veteriner Hekimliğin önemi ve hasta çeşitliği sunabilecek kapasitede çeşitli büyüklüklerde çevrede çiftlikler bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu çiftliklerde gerekli uygulamalarda bulunarak pratik bilgilerini geliştirecek ve hastalıkların tedavisinde izlenecek modern tedavi yöntemlerinin uygulanmasını öğreneceklerdir. Böylece Toplumda ve Hayvancılık açısından gerekli beceri ve bilgi birikimi ile donanımlı hale geleceklerdir
Program ISCED Kodu

0841: Veterinary (12.4 - 64, 640)
Programın Kredisi

300AKTS
Programın Süresi

5
Programın Özellikleri ve Tanımı

Veteriner Hekimliği, başta hayvan sağlığı olmak üzere, hayvan yetiştirme ve besleme, hayvansal orijinli gıdalar yönüyle halk sağlığı, çevre sağlığı, yem maddeleri üretimi ve biyolojik maddeler üretimi gibi konularda bilgi ve beceri kazanılması gereken çok yönlü bir hekimlik mesleğidir. Ülkemizde Veteriner Fakültelerinde eğitim-öğretim süresi 5 yıldır ve tek bir program uygulanmaktadır. Ç.Ü. Ceyhan Veteriner Fakültesinde kurulduğu yıldan itibaren uygulanmakta olan eğitim sistemi, dünyada ve ülkemizde Veteriner Fakültelerinde yaygın kabul gören yeni yöntemlerle zenginleştirilmiştir. Ç.Ü. Ceyhan Veteriner Fakültesinin veteriner hekimlik eğitimi programı öncelikli hayvan sağlığı ve koruyucu halk sağlığı sorunlarına odaklanmış bir programdır. Programda öğrencilerin, öğrenme konularını temel bilimler, klinik öncesi bilimler, klinik bilimler, zootekni ve hayvan besleme ile gıda hijyeni ve teknolojisi bölümleri altında öğrenmesi, klinik dönemde öncelikli hayvan sağlığı sorunları ile başa çıkmak için gerekli bilgi ve becerilerle donanması, intörnlük döneminde ise bütün bu yeterlik ve yetkinliklerini eğitmenlerin gözetimi altında bir veteriner hekim gibi uygulayabilmesi hedeflenmiştir. Halen uygulanmakta olan eğitim sisteminde kullanılan öğretme ve öğrenme yöntemleri; sunumlar, laboratuvar çalışmaları, mesleki beceri laboratuvarlarında uygulamalar, klinik eğitim programları, fakülte dışı yaz stajları ve kurum ziyaretlerini içermektedir.
Egitim Şekli

Yüksek Lisans Düzeyi