Staj Süresi ve Yeri

Veteriner fakültesi 6. Dönemin sonunda 10 iş günü ile 8. Dönemin sonunda 21 iş günü olmak üzere iki dönem halinde staj yapılır. staj yerleri olarak, fakülte klinikleri, özel veteriner klinik ve hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşların bünyesinde bulunan enstitü, hayvan hastaneleri vs. gibi birimlerde yapmaktadır.

İş Temelli Öğrenme

Staj dışında iş temelli öğrenme açısında, öğretim üyesinin gözetiminde saha çalışmaları çiftliklerde (Süt, Besi, Kanatlı çiftliklerinde), özel hayvan hastaneleri ve veteriner kliniklerinde yapılmaktadır.