Kazanılan Derece:

Yüksek Lisans Derecesi

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Eczacılık Fakültesi´nden mezun olmak için öğrencilerin toplam 300 AKTS kredi miktarını tamamlaması, bu toplam kredinin en az %25´ini seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları, mezuniyet projesi dersi ve stajları, Çukurova Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve 4.00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.