Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Analitik Kimya I
(ECF108)
4 - 5 - 5 - 5 - - - - - - - - - -
Analitik Kimya II
(ECF207)
5 - 5 - 3 - 5 - - - - - - - 2 - -
Analitik Kimya Laboratuvarı I
(ECF110)
3 - 5 - 3 - 5 - - - - - - - - - -
Analitik Kimya Laboratuvarı II
(ECF209)
4 - 3 - 3 - 5 - - - - - - - - - -
Anatomi I
(ECF118)
1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3
Anatomi II
(ECF201)
1 2 1 5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Anatomi Uygulama I
(ECF120)
1 1 1 5 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3
Anatomi Uygulama II
(ECF203)
1 2 1 5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
(UAI101)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
(UAI102)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilim Tarihi
(ECS105)
- 2 - - 1 - - - - - - - - 1 2 - -
Biyokimya I
(ECF211)
1 1 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 1
Biyokimya II
(ECF212)
2 1 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 2
Biyomedikal Fizik
(ECF101)
2 1 5 - 2 - - - 1 - - - - - - - -
Eczacılığa Giriş ve Eczacılık Terminolojisi
(ECF109)
5 3 - - 4 - - - 1 - - - - 4 4 3 4
Eczacılık Mesleğine Giriş
(ECS109)
5 - - - 5 - - - - - 3 - 5 5 5 5 3
Eczacılık Uygulamaları
(ECF220)
2 - - - 3 - - - 1 4 1 - 4 4 3 - 4
Etnobotanik
(ECS204)
3 - - - 3 1 1 5 1 1 1 3 1 3 4 4 3
Farmakoloji I
(ECF214)
4 1 - 3 4 3 - - - 5 5 - - 5 2 4 3
Farmasötik Botanik
(ECF202)
3 - - - 3 1 1 5 1 1 1 3 1 3 4 4 3
Farmasötik Botanik Laboratuvarı
(ECF204)
3 - - - 3 1 1 5 1 1 1 3 1 3 4 4 3
Farmasötik Botanikte Temel Kavramlar ve Terminoloji
(ECS203)
3 1 - - 3 1 1 5 1 1 1 2 2 2 3 2 2
Farmasötik Kimya Giriş
(ECF215)
3 - - - 3 5 - - - 1 - 3 - 3 - - -
Farmasötik Kimya I
(ECF206)
3 - 1 1 5 5 3 - - 4 - 2 - 5 2 - -
Farmasötik Kimya Laboratuvarı I
(ECF208)
3 - 2 - 3 5 5 - - 1 - 5 - 3 2 2 1
Farmasötik Mikrobiyoloij - İmmunoloji II
(ECF213)
1 4 - 2 3 - - - 1 3 5 4 2 4 1 1 3
Farmasötik Mikrobiyoloji - İmmünoloji I
(ECF114)
- 1 1 1 2 1 1 - 1 2 4 2 - 2 - - 1
Farmasötik Mikrobiyoloji - İmmünoloji Laboratuvarı
(ECF116)
- - - 1 1 - - - - 1 - 2 - 1 - - 1
Farmasötik Teknolojiye Giriş
(ECF218)
2 3 - 1 3 1 4 - 5 1 2 5 1 3 1 3 4
Fizyoloji I
(ECF106)
- - - 4 1 - - - - 4 1 - - - - - 1
Fizyoloji II
(ECF205)
- 2 - 5 1 - - - 1 2 2 - - - - - 2
Fizyopatoloji
(ECF216)
- 3 - 2 3 - - - - 5 3 - - 2 1 1 2
Genel Farmakoloji
(ECF217)
5 1 - - 5 2 - - 3 5 5 2 - 5 5 4 1
Genel Kimya
(ECF113)
1 1 5 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1
İlaç Nomenklatürü
(ECS205)
2 - 3 - 1 3 - - - - - 1 - 1 - - -
İletişim Becerileri
(ECS103)
- 2 - - 2 - - - - - - - 2 - 2 - -
İngilizce I
(UIN101)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Klinik Mikrobiyoloji
(ECF210)
5 - - - - - - - - - - - - - - - -
Koruyucu Sağlık
(ECF102)
1 - - - 2 - - - - 3 - - 5 2 - 5 -
Laboratuvarda Güvenli Çalışma
(ECS107)
1 - - - - - - - - - - - - - - - 3
Matematik - Biyoistatistik
(ECF115)
- 2 5 - 3 - - - 2 - - - - - - - -
Organik Kimya
(ECF112)
1 - 5 2 - 4 3 1 2 1 1 2 - - 1 - 1
Patoloji
(ECF219)
- 3 - 5 3 - - - 1 4 4 - - 2 - 1 1
Sosyal Sorumluluk Projesi
(ECS207)
2 - - - 2 - - - - - - - 2 - 3 3 -
Spektrokimyasal Analiz Yöntemleri
(ECS208)
3 - 3 - - - 5 - - - - - - - - - -
Tezgah Üstü İlaçlar
(ECS206)
5 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
(ECF107)
- - - 5 3 4 1 - - 2 2 - - 2 1 1 1
Türk Dili I
(UTD101)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II
(UTD102)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Uygulamalı Akılcı Antibiyotik Kullanımı
(ECS202)
5 - - 4 5 - - - - 5 4 4 5 5 3 5 -
Yazılı ve Sözlü İletişim Teknikleri
(ECS209)
2 5 - - 3 - - - - - - - - 4 2 2 -
İlişkili ders sayısı / 51 36 22 19 20 41 21 22 12 22 29 25 22 19 31 29 25 28
İlişki ağırlığı 98435866113515931357157554286686159
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir