Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Analitik Kimya II
(ECF207)
5 - 5 - 3 - 5 - - - - - - -
Analitik Kimya Laboratuvarı I
(ECF110)
3 - 5 - 3 - 5 - - - - - - -
Aromaterapi ve Güncel Uygulamaları
(ECS410)
5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 2 2 4 4
Bilim Tarihi
(ECS201)
- - - - - - 3 - 1 - - - - 2
Bilimsel Araştırma Projeleri ve Literatür Tarama
(ECS402)
3 4 3 4 5 2 5 2 4 3 3 1 - 4
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik
(ECF406)
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5
Biyomoleküler Araştırma Yöntemleri
(ECS408)
3 1 1 3 2 3 4 3 2 2 5 3 2 3
Eczacılık Mesleğine Giriş
(ECS212)
2 3 2 4 4 - 4 2 1 1 - - - 3
Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği
(ECF419)
- 4 3 3 3 2 2 3 - - - - - -
Eczacılık Tarihi ve Deontoloji
(ECF417)
- 3 2 3 3 2 3 1 1 1 - - - -
Eczacılık Uygulamaları
(ECF226)
2 - - - 3 - - - 1 4 1 - 4 4
Enfeksiyon Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü
(ECF230)
2 - 1 3 4 5 2 2 3 4 2 5 1 2
Farmakognozi I
(ECF309)
5 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Farmakognozi Laboratuvarı II
(ECF312)
3 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4
Farmakoloji I
(ECF222)
4 1 - 3 4 3 - - - 5 5 - - 5
Farmakoloji II
(ECF307)
5 2 3 2 4 5 4 3 4 3 3 5 2 3
Farmakoloji III
(ECF308)
5 1 1 5 4 5 2 1 5 5 - 5 2 5
Farmakoloji IV
(ECF409)
5 2 4 5 5 5 4 3 4 3 3 3 1 3
Farmasötik Biyoteknoloji
(ECF410)
3 1 - 2 2 5 5 3 3 3 3 2 2 5
Farmasötik Botanik
(ECF202)
3 - - - 3 1 1 5 1 1 1 3 1 3
Farmasötik Dozaj Şekilleri ve Modern Terapotik Sistemler
(ECS401)
5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5
Farmasötik Kimya III
(ECF304)
5 2 - 2 2 5 5 2 5 5 2 5 2 5
Farmasötik Kimya IV
(ECF415)
3 1 - 2 1 4 3 - 3 4 2 3 - 3
Farmasötik Mikrobiyoloij - İmmunoloji II
(ECF213)
1 4 - 2 3 - - - 1 3 5 4 2 4
Farmasötik Mikrobiyoloji - İmmünoloji I
(ECF114)
- 1 1 1 2 1 1 - 1 2 4 2 - 2
Farmasötik Mikrobiyoloji - İmmünoloji Laboratuvarı
(ECF116)
- - - 1 1 1 - - - - 2 1 - -
Farmasötik Önformülasyon
(ECS303)
5 3 3 5 2 5 2 2 - 4 - - - 3
Farmasötik Teknoloji I
(ECF313)
5 3 3 5 5 5 2 - - 5 - - - 5
Farmasötik Teknoloji II
(ECF314)
5 3 2 5 5 5 2 3 - 5 - - - 3
Farmasötik Teknoloji III
(ECF401)
5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı I
(ECF315)
5 3 2 5 5 5 - 3 - 5 - - - 3
Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı II
(ECF316)
5 3 2 5 5 5 3 3 - 5 - - - 2
Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı III
(ECF403)
5 3 2 5 5 5 - 3 - 5 - - - 3
Farmasötik Toksikoloji
(ECF413)
4 1 1 1 2 2 1 - 1 2 2 2 3 2
Farmasötik Toksikoloji Laboratuvarı
(ECF414)
2 - 1 1 2 1 2 2 3 3 1 - - 2
Fitoterapi
(ECF420)
4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5
Fitoterapötik Ürünlerde Standardizasyon ve Kalite Kontrol Yöntemleri
(ECS407)
4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 2 4
Genel Farmakoloji
(ECF223)
5 1 - - 5 2 - - 3 5 5 2 - 5
Genel Kimya
(ECF113)
4 2 1 2 1 3 5 3 2 3 5 3 3 3
Halk Sağlığı
(ECF416)
3 3 1 2 2 2 2 4 4 3 3 1 1 1
Hastalıkta ve Sağlıkta İnsan Mikrobiyotası
(ECS310)
- - - - - - - - 1 1 2 - - -
Herbaryum Uygulama Teknikleri
(ECS403)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hormonlar ve Vitaminlerin Biyokimyası
(ECS306)
3 3 1 3 2 4 3 4 1 4 5 4 - 1
İlaç Analizlerinde Ayırma Teknikleri ve Kromatografi
(ECS405)
2 1 - 2 - - 3 - 3 - 5 - - -
İlaç Metabolizmasının İlaç Keşif ve Geliştirilmesindeki Rolü
(ECS404)
3 - - 2 1 3 2 - 1 3 1 1 - 3
İlaç Nomenklatürü
(ECF225)
2 - 3 - 1 3 - - - - - 1 - 1
İletişim Becerileri
(ECS103)
- 1 2 5 4 - - - - - - - 2 -
İlk Yardım
(ECF418)
- 2 1 2 1 2 - - 2 2 2 - 1 1
Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü
(ECF319)
2 2 2 3 4 4 2 2 4 4 3 5 4 3
Klinik Eczacılık I
(ECF405)
4 3 3 1 1 4 4 2 4 3 3 3 5 3
Klinik Eczacılık II
(ECF402)
4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5 4
Klinik Eczacılık Uygulamaları I
(ECF407)
3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3
Klinik Eczacılık Uygulamaları II
(ECF404)
4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4
Klinik Mikrobiyoloji
(ECF228)
- - - - - - - - 1 - 1 2 2 -
Klinik Toksikoloji
(ECF412)
- - - - - - - - - - - - - -
Organik Kimya
(ECF122)
1 - 5 2 - 4 3 1 2 1 1 2 - -
Protein, Vitamin ve Minerallerce Zengin Doğal Ürünler
(ECS308)
4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 3 2 2 4
Radyofarmasi
(ECF408)
3 1 - 2 1 5 3 4 2 5 2 3 1 2
Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü
(ECF411)
5 3 3 3 3 5 5 3 4 5 3 5 3 4
Solunum, Sindirim ve Endokrin Sistem Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü
(ECF320)
4 - 3 5 5 5 4 3 4 4 3 5 1 3
Sosyal Sorumluluk Projesi
(ECS207)
- - 3 5 5 2 3 3 3 2 - - - -
Spektrokimyasal Analiz Yöntemleri
(ECS210)
- - 2 - - 3 3 - - 5 5 - - -
Tezgah Üstü İlaçlar
(ECS304)
5 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 - - 4
Tıbbi Bitkilerin Morfolojisi ve Anatomisi
(ECS216)
3 1 - 2 3 3 3 1 1 3 1 - - 2
Türk Dili I
(UTD101)
- - - - - - - - - - - - - -
Türkiye Endemik Bitkilerinin Eczacılık Bakımından Değerlendirilmesi
(ECS406)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Yazılı ve Sözlü İletişim Teknikleri
(ECS307)
- - - 5 3 - 2 - - 1 - - - 1
İlişkili ders sayısı / 67 53 48 48 55 59 54 53 44 50 56 48 41 35 53
İlişki ağırlığı 19112212717718819316512714118813812993167
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir