Program Hakkında Bilgi

Peyzaj Mimarlığı Programı Peyzaj Planlama ve Peyzaj Tasarımı disiplinlerini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim ve öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir bölüm olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bölümün öz görevi, geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen Peyzaj Plancıları ve Peyzaj Tasarımcıları ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

Programın Süresi

Programın Özellikleri ve Tanımı

Egitim Şekli