Program Hakkında Bilgi

Mesleğinin gereksinimi olan üstün nitelikli tasarımcı ve sanat elemanı yetiştirme amacı ile 1994 yılında Ana Bilim Dalı olarak kurulan İç Mimarlık Bölümünde Lisansüstü eğitime başlanılmıştır. Eğitiminin gereği olarak 1999 yılında Güzel Sanatlar Fakültesine aktarılan İç Mimarlık Bölümüne 2000 yılında lisans öğrencileri alınarak eğitim yelpazesi genişletilmiştir.Lisans düzeyinde diploma veren eğitimin süresi 4 yıldır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ise 2 yıllık yüksek lisans ve çalışma alanına bağlı olarak konusunda deneyimli olan diğer üniveristelerdeki İç Mimarlık Bölümleri ile ortak olarak 4 yıllık sanatta yeterlik eğitimleri verilmektedir. İç Mimarlık Bölümü´nde eğitim ve öğretim; dersler, atölye çalışmaları, eskiz çalışmaları, seminerler, stajlar ve benzeri çalışmalar, inceleme gezileri ve diploma çalışmasından oluşan bir bütündür. Eğitim dili Türkçe´ dir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

Programın Süresi

Programın Özellikleri ve Tanımı

Egitim Şekli