Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Atölye Stajı (22 İş Günü)
(ICS303)
3 2 1 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 1 3 3 5 2 - 1
Bilgisayar Destekli Tasarım 1
(ICM207)
1 3 3 2 4 2 2 - 2 2 4 5 1 3 3 2 2 2 3 4
Bilgisayar Destekli Tasarım 2
(ICM208)
1 3 3 2 4 2 2 - 2 2 4 5 1 3 3 2 2 2 3 4
Bilgisayar Destekli Tasarım 3
(ICM307)
1 3 3 2 4 2 2 - 2 2 4 5 1 3 3 2 2 2 3 4
Bilgisayar Destekli Tasarım 4
(ICM308)
1 3 3 2 4 2 2 - 2 2 4 5 1 3 3 2 2 2 3 4
Büro Stajı (22 İş Günü)
(ICS403)
3 - 1 5 4 4 4 - 4 5 3 3 3 5 1 3 3 5 2 1
Çağdaş Mimari Sanatı ve Yorumu
(ICS410)
2 1 - - - 5 3 - 2 4 1 - - 1 - 2 - - - 1
Çevre Denetimi 1
(ICM209)
5 - 3 - - 4 3 - 2 3 4 4 5 5 - 3 4 - - 3
Çevre Denetimi 2
(ICM210)
5 - 4 - - 4 4 - 5 5 4 3 5 4 - 4 3 - - 5
Deneysel Mobilya
(ICS411)
5 - 4 - 4 3 5 5 4 4 3 5 2 2 2 1 4 4 - 5
Diploma Projesi
(ICM402)
5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 - 2 4 - 5
Ergonomi
(ICS413)
4 - 3 3 5 3 4 - 4 4 5 2 5 4 4 2 4 4 4 5
Estetik
(IMS305)
5 5 4 4 - 3 3 - 3 4 - 4 4 2 4 2 4 4 4 5
Fotoğraf
(IMS212)
3 3 - - 5 1 - - - 1 4 - 3 4 2 - - 2 3 3
Geleneksel Mekan Kavramı
(IMS205)
1 - 1 - 1 1 2 - 1 2 3 3 2 2 1 - 3 3 2 2
Genel Sanat Tarihi 1
(ICM211)
1 - - - 3 1 - - - 3 1 - - - - 1 4 2 2 -
Genel Sanat Tarihi 2
(ICM212)
1 - 1 - 1 1 - - - 3 - - - - 1 - 3 1 1 1
Görsel Anlatım Teknikleri
(IMS210)
3 2 - - 5 - - - 3 5 3 4 4 2 4 1 2 - - 5
İç Mekan Restorasyon Projesi
(ICM312)
3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3
İç Mekan ve Mobilya Tarihi 1
(ICM313)
5 3 4 2 4 3 2 - 2 2 3 2 3 3 4 3 3 5 4 3
İç Mekan ve Mobilya Tarihi 2
(ICM314)
5 3 4 3 4 3 2 - 2 2 3 2 3 3 4 3 3 5 4 3
İç Mekanda Perspektif
(IMS214)
3 4 3 3 5 3 4 - 4 3 5 2 2 2 4 2 4 2 2 5
İç Mekanda Peyzaj
(ICS406)
3 3 3 1 1 - - - 2 1 1 3 3 1 3 - 1 1 1 -
İç Mimari Proje 2
(ICM202)
5 - 5 - 5 5 5 - 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 4
İç Mimari Proje 3
(ICM301)
5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 5 2 4 3 5 2 3 - 4
İç Mimari Proje 4
(ICM302)
5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 5 2 4 3 5 2 3 - 4
İç Mimari Proje 5
(ICM401)
5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 - 2 4 - 5
İç Mimari Projeye Giriş I
(ICM201)
5 - 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5
İç Mimarlık Semineri
(ICM416)
5 5 3 - 5 2 5 - 3 2 3 4 5 5 5 4 - 3 4 5
Maket
(IMS201)
4 - 5 - 4 2 4 - 4 4 5 2 5 4 4 2 4 4 4 5
Maliyet,keşif ve Şantiye Organizas.
(ICS408)
5 - 4 5 - 5 4 5 5 2 2 3 5 4 2 5 2 4 - 2
Malzeme ve Yapı İçi Konstrüksiyon 1
(ICM205)
5 - 3 - - 4 5 - 4 5 5 5 4 4 1 4 4 1 - 3
Malzeme ve Yapı İçi Konstrüksiyon 2
(ICM206)
5 - 4 - - 4 3 - 3 1 3 1 5 5 1 3 3 - - 3
Malzeme ve Yapı İçi Konstrüksiyon 3
(ICM305)
4 2 2 3 2 2 5 5 - 2 3 5 4 1 3 - 1 1 - 4
Malzeme ve Yapı İçi Konstrüksiyon 4
(ICM306)
4 2 2 3 2 5 - - - 4 2 3 5 4 1 3 - 1 1 4
Malzeme ve Yapı İçi Konstrüksiyon 5
(ICM409)
5 - 5 1 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
Mekan Bilgisi
(ICM213)
5 - 4 - 2 5 3 - 4 5 5 4 5 4 3 3 3 1 1 5
Mekan Bilgisi ve Uygulaması
(ICM204)
5 - 4 - 1 4 3 1 3 5 3 2 5 4 1 3 4 - - 4
Mekan Tasarımında Sürdürülebilirlik
(IMS303)
5 - 5 - - 5 4 - 4 4 4 3 5 5 - 4 3 - - 4
Meslek Uygulama Bilgisi
(ICS412)
5 3 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5
Mobilya Tasarımı 1
(ICM303)
5 2 4 - 4 3 3 5 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 - 4
Mobilya Tasarımı 2
(ICM304)
5 2 4 - 4 3 3 - 5 4 4 3 5 2 2 2 4 4 3 4
Mobilyada Biçimlendirme
(IMS304)
4 3 2 - 5 5 4 - 1 - 3 - 1 5 4 1 1 1 - 4
Mobilyada Malzeme
(IMS307)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Modelleme ve Animasyon (Cinema 4d)
(ICS405)
1 3 3 2 4 2 2 - 2 2 4 5 1 3 3 2 2 2 3 4
Rölöve
(ICM315)
3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3
Sanat Tarihine Giriş
(ICM106)
1 - - - 3 1 - - - 2 2 - - - 1 - 4 2 1 -
Santiye Stajı (22 İş Günü)
(ICS203)
5 - 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 - 3
Serbest El Perspektifi
(IMS207)
4 2 3 3 5 3 4 - 4 4 5 2 5 4 4 2 4 4 4 5
Strüktür
(IMS312)
4 - 5 - 4 2 4 - 4 4 5 2 5 4 4 2 4 4 4 5
Tasarım Teorisi
(IMS308)
5 5 5 - - 4 4 - 4 1 5 3 3 5 5 4 - 1 1 2
Teknik Resim Tasarı Geometri 2
(ICM112)
5 - 3 1 2 5 5 - 5 1 3 5 1 4 5 - 2 3 3 4
Teknik Resim Tasarı Geometri I
(ICM111)
5 - 3 - 2 5 5 - 5 1 3 5 1 4 5 2 3 3 3 4
Teknoloji ve Tasarım
(ICS409)
3 3 2 - 3 4 2 - 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(ENF144)
1 3 3 2 4 2 2 - 2 2 4 5 1 3 3 2 2 2 3 4
Temel Sanat Eğitimi 2
(ICM102)
4 - 5 - 5 - 3 - 2 - 4 - 1 - 1 - 2 - - -
Temel Sanat Eğitimi I
(ICM101)
4 2 5 2 5 5 3 5 2 5 4 2 2 2 5 2 2 3 1 5
Uygarlık Tarihi
(ICM105)
- - - - - - - - - 1 1 - - - 5 1 4 4 5 -
Yapı Donatımı 1
(ICM229)
- - - - - - 5 - - - - 5 - - - - 5 5 5 5
Yapı Donatımı 2
(ICM214)
- - - - - - 5 - - - 5 - 5 - - - - 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 60 56 32 51 30 47 53 51 17 50 55 56 50 53 52 52 47 53 51 39 54
İlişki ağırlığı 210931808517718318661171178199187182182169135164150115207
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir