Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Biçimde Soyutlama
(IMS222)
2 1 4 - 3 3 2 - 2 4 1 2 3 1 4 1 5 4 3 4
Diploma Projesi
(ICM402)
5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 - 2 4 - 5
Estetik
(ICM411)
5 5 4 4 - 3 3 3 4 - 4 4 2 4 2 4 4 4 - 5
Fotoğraf
(IMS212)
3 3 - - 5 1 - - - 1 4 - 3 4 2 - - 2 3 3
İç Mekanda Tekstil
(IMS321)
1 - - - 2 3 3 - - 4 - - - - - - - - - -
İç Mimaride Tipografi
(IMS230)
4 - 4 - 2 4 4 - 4 4 4 4 1 2 - - - 4 - 4
Malzeme 1
(ICM231)
4 2 2 3 2 5 5 1 4 2 3 5 4 1 3 1 1 1 - 4
Meslek Uygulama Bilgisi
(IMS450)
4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4
Teknik Resim ve Tasarı Geometri 1
(ICM123)
5 - 4 - 2 5 5 - 5 1 4 5 1 4 5 2 3 3 3 4
Teknolojik Tekstiller
(IMS318)
2 - 3 - 3 3 - - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 10 10 6 8 4 9 10 8 4 7 8 8 7 8 8 7 5 6 8 4 8
İlişki ağırlığı 3520301328373114282629292324251220271333
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir