Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Ahlak Kuramı
(MIM453)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anadolu Türk Mimarisi
(MIM345)
2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 5 3 - - -
Betonarme
(MIM376)
2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3
Bilgisayar Destekli Tasarım III
(MIM395)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilgisayar Destekli Tasarım IV
(MIM396)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bina Bilgisi I
(MIM156)
5 - 3 - 5 4 5 4 5 - 3 4 2 - - 3 3 - 3
Bina Bilgisi II
(MIM255)
2 - 3 - - - - 2 4 - - - - - - - - - -
Bina Bilgisi III
(MIM256)
5 - 4 - 5 4 3 4 5 - 3 4 2 - - 3 2 - 3
Çağdaş Mimarlık Akımları
(MIM445)
2 - 3 - 3 2 2 2 4 - 2 - 3 - - 2 4 - -
Çağdaş Taşıyıcı Sistem Tasarımı
(MIM335)
5 - 4 - 5 4 5 - 4 - - - - - - - - - 5
Çevre ve Enerji Duyarlı Tasarım
(MIM368)
3 - 3 3 3 2 2 2 4 3 4 1 3 2 1 5 - - -
Ekolojik Mimarlık
(MIM487)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fiziksel Çevre Denetimi I
(MIM286)
2 - - - 2 - 2 1 4 - 3 2 - - - 4 2 - 2
Fiziksel Çevre Denetimi II
(MIM385)
4 - 5 - 5 - 5 5 5 - 5 4 - - 5 5 5 - 5
Fotoğraf Tekniği
(MIM421)
3 - 2 - 4 5 1 1 3 - 5 2 5 - - 5 1 - 1
Geç 20. yy. Mimarisi
(MIM410)
5 3 4 2 5 1 1 1 4 3 3 3 2 2 2 3 1 - -
Genel Matematik I
(MI101)
3 - 1 - 2 2 2 1 1 - 1 1 2 - 1 1 2 - 3
Genel Matematik II
(MIM102)
3 - 2 - 1 2 2 2 1 - 3 1 2 - 1 - 3 - 3
İç Mekan Donatı İlişkisi
(MIM328)
5 - 5 - 5 3 4 2 5 - 5 4 3 - 4 3 2 - 1
İç Mekan Tasarımı
(MIM277)
5 - 5 - 5 3 4 2 5 - 5 4 3 - 4 3 2 - 1
İhale Çeşitleri ve Uygulamaları
(MIM435)
4 - 4 - 1 3 5 4 1 - 1 2 3 - - - - - 2
İleri Mimari Anlatım Teknikleri
(MIM322)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İş Sağlığı ve Güvenliği I
(MIM497)
4 3 4 3 5 3 3 3 4 5 3 3 2 4 3 3 4 3 3
Kentsel Tasarım
(MIM418)
4 - 3 - 5 3 - 2 5 - 4 3 3 - - 4 - - -
Köy Kent Sosyolojisi
(MIM397)
4 2 1 4 4 3 1 3 4 5 5 1 - - - 2 - - -
Maket Yapım Tekniği
(MIM347)
3 - 1 2 2 4 4 5 3 1 - - 3 1 - - - - -
Maliyet Oluşturma İşleri
(MIM412)
5 - 5 - 5 5 5 1 1 - 5 1 5 - 1 1 1 - 1
Meslek Uygulama Bilgisi
(MIM336)
4 - 3 - 3 3 5 5 4 - 3 3 5 - 1 2 3 - 1
Mimari Animasyon Teknikleri
(MIM426)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mimari Anlıtım Teknikleri I
(MIM135)
5 - 4 - 2 4 - 1 3 - 2 - 5 - - - 1 - -
Mimari Anlıtım Teknikleri II
(MIM136)
5 - 4 - 2 4 - 1 3 - 2 - 5 - - - 1 - -
Mimari Betonarme Pratiği
(MIM228)
3 1 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 1 4
Mimari Proje I
(MIM137)
4 - 4 - 5 1 2 2 5 5 5 3 3 5 3 5 1 1 3
Mimari Proje II
(MIM138)
- - - - 5 1 2 2 5 5 5 3 3 5 3 4 1 1 3
Mimari Proje IV
(MIM216)
5 - 5 - 5 5 5 5 5 - 4 4 3 - 2 4 5 - 3
Mimari Proje V
(MIM313)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mimari Proje VI
(MIM316)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mimari Proje VII
(MIM475)
5 - 5 - - 5 5 5 5 - 5 4 4 - - 4 5 - 3
Mimari Tasarım Teknikleri
(MIM438)
3 - 3 - 4 4 3 5 4 - 4 3 2 - 1 2 3 - -
Mimari Tasarımda Üç Boyutlu Modelleme
(MIM403)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mimari Tasarımda Üç Boyutlu Modelleme (Revit)
(MIM451)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mimaride Biçim ve Mekan Okuma
(MIM329)
5 - - - 5 3 4 2 5 4 5 4 3 5 4 3 2 1 1
Mimaride Mekansal Dönüşümler
(MIM447)
5 - 4 - - - 5 - 4 - 5 4 - - 4 5 5 - 5
Mimaride Tipoloji Çözümleme Teknikleri
(MIM346)
4 - 5 - 5 5 5 4 3 - 4 5 - - - 5 5 - 3
Mimarlık Çelik Yapılar
(MIM407)
3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 4
Mimarlık Tarihi I
(MIM245)
2 1 2 1 2 1 - - 2 2 2 - 1 1 5 3 - - -
Mimarlık Tarihi II
(MIM246)
2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 5 3 - - -
Mimarlık Tarihine Giriş
(MIM144)
2 - 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 5 2 - - -
Mimarlıkta Engelsiz Tasarım
(MIM309)
3 - 4 - 5 3 1 4 4 - 3 1 2 - - 3 1 - -
Mukavemet
(MIM208)
2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 - 2 1 3
Rölöve ve Restorasyon
(MIM320)
1 - 2 - 4 3 4 4 3 - 3 2 2 - 5 5 1 - -
Statik
(MIM275)
3 1 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 1 4
Sürdürülebilir Mimari Tasarım
(MIM440)
3 1 2 3 3 3 1 1 2 3 3 1 3 1 2 5 - - -
Şehircilik
(MIM317)
1 - 2 - 1 5 2 4 4 - 4 2 1 - - 5 2 - -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(ENF121)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temel Tasarım I
(MIM125)
3 - 4 - 4 2 4 4 3 - - 3 2 - 1 1 4 - 5
Temel Tasarım II
(MIM126)
5 - 5 - 5 5 1 3 2 - 5 1 1 - 1 1 1 - 1
Türk Evi
(MIM377)
5 - 4 4 2 4 2 3 3 - 5 1 - - - 5 1 - 3
Yapı Elemanları I
(MIM265)
4 - 4 - 3 3 3 4 3 - 3 2 3 - 2 2 5 - 5
Yapı Elemanları II
(MIM266)
4 - 4 - 3 3 3 4 3 - 3 2 3 - 2 2 5 - 5
Yapı Malzemesi I
(MIM235)
3 - 2 - 1 1 1 2 1 - 3 2 2 - 1 1 2 - 2
Yapı Malzemesi II
(MIM236)
2 - 1 - 1 2 2 2 1 - 2 2 2 - 1 2 2 - -
Yapı Projesi
(MIM465)
4 - 4 - 5 3 4 4 4 - 3 2 4 - 1 1 5 - 5
Yapı Statiği
(MIM375)
2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3
Yapı Tesisatı
(MIM223)
3 - 3 - 2 3 3 3 2 1 3 1 2 - 3 2 3 - 3
Yapı Yönetim ve Ekonomisi
(MIM404)
5 - 2 - 2 5 5 5 1 - 3 1 3 - 1 1 5 - 1
Yapılarda Su Nem ve Buhar Yalıtımı
(MIM420)
3 - 3 - 3 2 2 2 4 - 1 2 1 - 1 - 2 - 4
Yapılarda Yangın Güvenliği
(MIM414)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yapım Üretim Teknikleri
(MIM386)
4 - 4 - 3 1 2 1 2 - 3 2 1 - 1 2 4 - 3
Yönetim Yapıları Tasarım İlkeleri
(MIM422)
5 - 5 - 5 4 5 4 5 - 4 5 5 - 3 3 2 - 3
İlişkili ders sayısı / 70 57 13 55 17 55 54 53 55 58 20 54 51 50 18 40 49 46 10 39
İlişki ağırlığı 202181764118416315615419256176125134479714312512116
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir