Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Anadolu Türk Mimarisi
(MIM341)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bina Bilgisi I
(MIM156)
5 - 3 - 5 4 5 4 5 - 3 4 2 - - 3 3 - 3
Çağdaş Taşıyıcı Sistem Tasarımı
(MIM333)
5 - 4 - 5 4 5 - 4 - - - - - - - - - 5
Çevre ve Enerji Duyarlı Tasarım
(MIM338)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
(MIM237)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
(MIM248)
3 3 3 3 4 2 3 3 4 5 4 4 4 5 3 5 3 3 5
Etik ve Estetik
(MIM355)
4 - - 3 - 2 - 2 - 1 - - - - - - - - -
Fotoğraf Tekniği 1
(MIM332)
3 3 4 5 5 1 1 1 1 - 5 3 5 - - 5 1 - 1
Geleneksel Yapım Teknikleri ve Malzemeler
(MIM331)
4 - 3 3 3 2 2 2 3 2 1 - 1 - 5 3 - - -
İç Mekan Donatı İlişkisi
(MIM343)
5 - - 1 3 1 3 - 3 2 2 - 2 4 - - 3 - -
İç Mekan Tasarımı
(MIM213)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 1 3
Kompozit Malzemeler
(MIM334)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Meslek Etiği
(MIM344)
4 - - 3 - 2 - 2 - 1 - - - - - - - - -
Mimari Modelleme (Revit 2)
(MIM402)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mimari Proje VI
(MIM312)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mimari Proje VI
(MIM316)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mimari Tasarımda Dijital Araçlar
(MIM349)
4 - 4 2 2 1 - 1 3 3 - - 5 2 - - - - -
Mimari ve Güzel Sanatlar
(MIM348)
3 - 1 3 1 - - - 2 2 - - - - - - - - -
Mimaride Biçim ve Mekan Okuma
(MIM340)
5 - 4 - 3 - 2 - 2 - - - - 3 - - - - -
Mimaride Tipolojik Çözümleme Teknikleri
(MIM330)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mimarlıkta Engelsiz Tasarım
(MIM361)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peyzaj Tasarımı
(MIM359)
3 - 2 - 1 1 - 1 1 - 2 - - 1 - 1 - - -
Peyzaj Tasarımı
(MIM350)
3 - 2 - 1 1 - 1 1 - 2 - - 1 - 1 - - -
Rölöve ve Restorasyon
(MIM314)
1 - 2 - 4 3 4 4 3 - 3 2 2 - 5 5 1 - -
Staj
(MIM365)
3 - - - 1 3 - 2 - - - - 2 2 - - 4 5 2
Statik
(MIM275)
3 1 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 1 4
Sunum Teknikleri 2
(MIM252)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Şehircilik Projesi
(MIM339)
4 1 4 2 3 4 4 4 2 3 - 3 3 4 4 3 4 3 3
Taşıyıcı Sistem Tasarımı
(MIM233)
4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 5
Taşıyıcı Sistem Tasarımı
(MIM254)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(ENF121)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Evi
(MIM363)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yapı Elemanları I
(MIM299)
4 - 4 - 3 3 3 4 3 - 3 2 3 - 2 2 5 - 5
Yapı Malzemesi I
(MIM235)
3 - 2 - 1 1 1 2 1 - 3 2 2 - 1 1 2 - 2
Yapı Statiği
(MIM351)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yapı Statiği 2
(MIM342)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 36 21 6 17 12 19 19 14 17 18 11 13 10 14 11 9 13 12 6 11
İlişki ağırlığı 78165335574642445131383041332739351538
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir