Program Hakkında Bilgi

Mimarlık programı; mimari tasarım, yapı konstrüksiyonu, yapı fiziği, yapım teknolojisi, mimarlık tarihi, kentsel koruma, temel tasarım, tasarım metodolojisi, ekolojik ve sürdürülebilir tasarım, bina programlama ve değerlendirme, yapım ve yönetim ekonomisi, şantiye yönetimi ve şantiye işlemleri, yapı malzemeleri, fiziksel çevrenin denetimi, çevresel kalite, rölöve, restorasyon, çağdaş yapım sistemleri, mimaride ergonomik faktörler, mimari sunum teknikleri ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayan ve dört yıllık lisans eğitimi sonunda "Mimar" unvanıyla mezun veren bir programdır. Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yürütülen mimarlık lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler ile mimarlık formasyonu kapsamında dersler verilmekte olup, ayrıca yaz staj uygulamaları bulunmaktadır. İlk mezunlarını 1994 yılında veren Ç.Ü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı, bugüne kadar kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda nitelikli mimarlar yetiştirmiştir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

8 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Mimarlık Eğitim-Öğretim programı Mimarlık Tarihi, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi ve Şehircilik alanlarında teorik ve uygulamalı derslerden ve 20 günlük periyotlardan oluşan şantiye ve büro staj eğitiminden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz toplam 240 AKTS olan müfredat programının yüzde yirmi beşi oranında alan içi ve alan dışı seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Eğitim ve araştırma aktiviteleri için Kampüs içinde bölümümüze ait donanımlı tasarım, maket ve malzeme atölyeleri ve bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bununla birlikte fakülte içinde ortak kullanıma ait yapı laboratuvarları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ERASMUS, FARABİ gibi öğrenci değişim programlarına katılabilmekte ve fakülte içinde Çift Anadal yapabilmektedir. Eğitsel bilgilerin desteklenmesi amacıyla çok sayıda teknik ve kültürel gezi düzenlenmekte, ayrıca formal ders saatleri dışında, öğrencilerin mesleki ve kültürel formasyonu için düzenli olarak sergiler, konferanslar ve seminerler düzenlenmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.