Mezunların İstihdam Olanakları:

Mimarlık Lisans programı mezunları kamu kurumlarında ve özel sektörde tasarım, malzeme üretimi, uygulama, denetleme alanlarında istihdam edilebilmektedir.