Program Hakkında Bilgi

Alman Dili Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi alanında öğretmen, öğretim elemanı, akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği, yabancı dil öğretimi yöntemleri, dilbilim, edebiyat ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Almanca Öğretmenliği Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla yabancı dil öğretimini ve problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek, teknolojiyi etkili kullanabilen, akademik araştırma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektedir.
Program ISCED Kodu

14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimi
Programın Kredisi

min. 240 AKTS
Programın Süresi

5
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu program ilk ve ortaöğretim okullarına Almanca öğretmeni yetiştirir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.