Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
17. ve 18. yy. Felsefesi
(FGO204)
3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
19. ve 20. yy. (Çağdaş) Felsefe
(FGO307)
5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3
Ahlak Felsefesi
(FGO211)
3 3 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 5 4 3 5 5
Bilgi Felsefesi
(FGO205)
2 - 2 2 3 3 - - 2 3 3 4 4 3 4 - 5
Bilim Felsefesi
(FGO303)
3 2 4 1 2 1 3 3 3 4 3 - - 3 4 5 3
Bilim Tarihi
(EMB401)
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 - 4 4 4 4 5 4
Çağdaş Psikoloji Kuramları
(FGO418)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Çevre Felsefesi ve Etiği
(FGS454)
4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5
Çocuk ve Ergen Psikolojisi
(FGS209)
4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 -
Çocuklar İçin Felsefe
(FGS102)
2 1 4 4 3 1 3 2 4 5 2 4 3 4 2 4 4
Dil Felsefesi
(FGS439)
3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4
Din Felsefesi
(FGS334)
2 2 - 2 2 4 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3
Düşünme eğitimi
(FGO213)
3 4 5 3 3 4 5 3 4 5 3 4 - 5 3 4 4
Eğitim Bilimine Giriş
(EMB101)
3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 - 3 3 5
Eğitim Felsefesi
(FGO405)
2 4 5 3 - 5 3 5 3 4 5 3 4 4 5 3 5
Eğitim Psikolojisi
(E230)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Eğitim Sosyolojisi
(E220)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
(EMB406)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Endüstri Psikolojisi
(FGS332)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fel. Açısından İnsan Hakları
(FGS205)
3 3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 3 3 3 5 4 5
Fel. Metinleri Çözümlemeleri I
(FGS201)
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fel. Metinleri Çözümlemeleri Iı
(FGS212)
2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 4 5
Felsefe Semineri
(FGS446)
5 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4
Felsefe ve Edebiyat
(FGS318)
2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 4 3
Felsefede Güncel Sorunlar
(FGS336)
- 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4
Felsefeye Giriş 1
(FGO113)
2 4 2 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 3 4 5 4
Felsefeye Giriş 2
(FGO130)
5 4 3 3 - 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4
Felsefi Metin Yazma ve Yorumlama
(FGS311)
2 2 3 3 1 2 3 3 2 4 - 2 2 - - 5 4
Fenemenoloji ve Bilinç Fel.
(FGS218)
3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4
Göç, Etnisite ve Sınıf İlişkileri
(FGS333)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Grup Psikolojisi
(FGS317)
3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
İletişim Psikoljisi
(FGS206)
3 - 2 2 4 4 3 3 5 2 2 3 4 4 4 3 3
İletişim Sosyolojisi
(FGS203)
4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
İlk-ortaçağ ve Rön. Fel
(FGO203)
4 5 - - 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3
İnanma Felsefesi
(FGS313)
3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 - 3 3 3 2 2 3
İnsan Felsefesi
(FGO408)
2 3 3 2 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2
İstatistik
(FGO202)
3 4 2 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4
Kişilik Kuramları
(FGO309)
3 3 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 2
Klasik Mantık
(FGO115)
4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 - 5 5
Köy-kent Soyolojisi
(FGO208)
4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4
Kurumlar Sosyolojisi
(FGO207)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Meslek Etikleri
(FGS437)
3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5
Okul Deneyimi ve Eğitimde Araştırma
(E439)
3 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 5 3 4 5 5 5
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(EMB306)
- - - - - - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
(E435)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Öğretmenlik Uygulaması
(EMB404)
5 3 4 5 4 3 3 2 2 4 4 2 1 3 3 3 2
Özel Öğretim Yöntemleri
(EMB402)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Popüler Kültür İncelemeleri
(FGS337)
4 4 4 3 4 3 3 3 - 4 4 4 4 4 4 4 4
Psikoloji Semineri
(FGS450)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Psikolojide Güncel Sorunlar
(FGS427)
4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3
Psikolojik Yardım Hizmetleri
(FGS432)
1 1 1 - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2 -
Psikolojiye Giriş 1
(FGO105)
3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3
Psikolojiye Giriş 2
(FGO128)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Rehberlik
(E437)
3 1 4 2 3 3 2 - 2 3 4 4 3 4 3 1 2
Sanat Felsefesi
(FGO330)
3 4 4 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4
Sembolik Mantık
(FGO132)
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4
Sınıf Yönetimi
(EMB308)
- 2 - - - - 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4
Sinemada Felsefi Konular
(FGS433)
2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3
Siyaset Felsefesi
(FGO420)
3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 - 5 3 3
Sosyal Değişme
(FGO401)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sosyal Hareketler Sosyolojisi
(FGS320)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sosyal Psikoloji
(FGO209)
4 3 5 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 5 3
Sosyal Tabakalaşma
(FGO334)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sosyoloji Kuramları 2
(FGO328)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sosyoloji Kuramları I
(FGO301)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sosyoloji Semineri
(FGS448)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sosyolojiye Giriş 1
(FGO103)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sosyolojiye Giriş 2
(FGO126)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tarih Felsefesi
(FGS452)
2 2 2 4 3 5 4 3 3 4 4 2 4 4 5 4 5
Temel Hukuk ve Vatandaşlık
(FGS104)
3 4 5 3 5 3 3 4 3 5 3 4 4 3 5 3 4
Türkiye De Felsefe Çalışmaları
(FGS216)
5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4
Türkiye' de Sosyoloji
(FGS326)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Varlık Felsefesi
(FGO206)
2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 - 2
Yaşam Felsefesi
(FGS207)
3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4
Yaşam Felsefesi
(FGS436)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Yöntembilim ve Araştırma Teknikleri 2
(FGO332)
4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 - 4 5 4 5 4
Yöntembilim ve Araştırma Teknikleri I
(FGO305)
4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
İlişkili ders sayısı / 77 72 72 71 71 70 72 73 72 73 75 71 73 72 71 73 73 73
İlişki ağırlığı 254261275261270272281275268293274283277273286290291
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir