Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Ahlak Felsefesi
(FELZ206)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bilgi Felsefesi
(FELZ204)
5 3 2 3 5 3 3 2 4 5 3 4 4 3 4 5 3
Bilişim Teknolojileri
(EFGZ108)
- - - - 2 1 3 1 - - 4 4 - - - - -
Çağdaş Psikoloji Kuramları
(FELZ210)
4 4 5 2 4 3 5 2 4 3 4 4 3 4 1 2 2
Çağdaş Psikoloji Kuramları
(FGO418)
4 4 5 2 4 3 5 2 4 3 4 4 3 4 1 2 2
Düşünme Eğitimi
(FELZ209)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Eğitim Sosyolojisi
(EFMZ108)
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5
Eleştirel Pedagoji
(FELS201)
5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 5 5 3 3 5 4
Eleştirel Pedagoji
(FELS202)
5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 5 5 3 3 5 4
Felsefe Grubu Öğretim Programları
(FELZ202)
2 5 4 4 4 3 - 2 2 3 2 3 3 2 2 - 3
Felsefe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
(FELZ201)
2 4 5 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 5 5 3 5
Felsefede Güncel Sorunlar
(FGS336)
- 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4
Gelişim ve Ergenlik Psikolojisi
(FELZ102)
4 2 4 4 5 4 5 - 3 2 2 3 2 4 2 2 3
Grup Psikolojisi
(FGS317)
3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4
İnsan Felsefesi
(FGO408)
2 3 3 2 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2
Kişilik Kuramları
(FELS203)
3 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2
Kişilik Kuramları
(FELS204)
3 3 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 2
Kişilik Kuramları
(FGO309)
3 3 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 2
Orta Çağ Felsefesi
(FELZ205)
4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5
Öğretim Teknolojileri
(EFMZ204)
3 2 1 2 3 3 3 5 3 3 5 5 2 1 2 1 2
Psikolojide Güncel Sorunlar
(FGS427)
5 3 3 1 3 4 5 5 2 3 5 4 4 4 2 4 3
Psikolojik Testler
(FELS205)
2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2
Psikolojik Testler
(FELS206)
2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2
Psikolojik Yardım Hizmetleri
(FGS432)
3 2 4 3 4 3 5 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2
Psikolojiye Giriş
(FELZ105)
4 4 4 2 2 4 5 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3
Sembolik Mantık 1
(FELZ207)
- 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
Sembolik Mantık 2
(FELZ208)
4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5
Siyaset Sosyolojisi
(FELS207)
2 3 2 2 5 3 3 3 4 3 4 5 4 3 2 3 3
Siyaset Sosyolojisi
(FELS208)
2 3 2 2 5 3 3 4 3 5 4 3 2 3 2 3 3
Türk Düşünce Tarihi
(FELS209)
2 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4
Türk Düşünce Tarihi
(FELS210)
2 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 3 - 3 3 4
Türk Sosyologları
(FELS211)
3 4 2 4 4 2 3 3 2 3 5 4 4 2 2 4 3
Türk Sosyologları
(FELS212)
3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 5 4 2 2 4 3
Varlık Felsefesi
(FELZ203)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Varoluşçuluk ve Eğitim
(FELS213)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Varoluşçuluk ve Eğitim
(FELS214)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
İlişkili ders sayısı / 36 32 34 34 34 35 35 34 34 34 34 35 35 34 33 34 33 34
İlişki ağırlığı 102113116104134115124114105124127134113114100116108
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir