Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
2. Yabancı Dil (Almanca)
(YFA303)
5 5 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
2. Yabancı Dil (Almanca)
(YFA304)
5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
2. Yabancı Dil (Almanca)
(YFA403)
5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4
2. Yabancı Dil (İngilizce)
(YFI303)
- 2 - - - 5 - - - - - - - - - 2 - - - -
2. Yabancı Dil (İngilizce)
(YFI304)
- 2 - - - 5 - - - - - - - - - - - - - -
2. Yabancı Dil (İngilizce)
(YFI403)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antropolojiye Giriş
(YFS345)
- - - 3 - 2 1 - 2 - - 2 - 1 - 2 2 - - -
Bilim Tarihi
(YFS340)
2 - 2 3 - 2 2 4 5 3 4 3 4 3 2 5 1 1 - -
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(YFS202)
2 2 4 3 2 3 5 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 1
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
(YDF321)
4 2 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 - 3 4 4 5 2
Deneme- Eleştiri Çözümlemesi
(YDF307)
3 4 2 3 4 4 4 4 5 - 3 3 - 2 5 - 5 3 2 2
Dil Edinimi
(YDF208)
- 2 2 3 1 3 2 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1
Dilbilime Giriş I
(YDF231)
- 5 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2
Dilbilime Giriş Iı
(YDF232)
- 5 3 3 4 2 3 3 4 3 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2
Dinleme Becerileri I
(YFS213)
- 1 - 2 - - 1 1 1 - 1 - - 2 - - - 1 - -
Dinleme Becerileri II
(YFS210)
- 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 - - 2 - - - 1 - -
Eğitim Psikolojisi
(EMB102)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etkili İletişim
(YFS457)
- 2 - 2 3 2 - 5 5 2 1 - - - 3 4 5 - - -
Fr. Öğretiminde Yaklaşımlar I
(YDF203)
4 5 5 4 3 1 5 3 1 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3
Fr. Öğretiminde Yaklaşımlar Iı
(YDF204)
1 2 3 2 - 2 3 2 2 2 1 1 - - 1 2 - 2 2 1
Fransız Edebiyatı I
(YDF201)
- 1 2 3 4 3 1 - 5 3 3 4 3 3 - 5 - 1 4 5
Fransız Edebiyatı Iı
(YDF202)
- 1 2 3 4 3 1 - 5 3 3 4 3 3 - 5 - 1 4 5
Fransız Kültürü
(YFS338)
- - - 5 - - - - 2 - - 1 - - - - - - - -
Fransızca / Türkçe Çeviri
(YDF305)
- 4 - 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fransızca Dilbilgisi I
(YDF111)
- 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4
Fransızca Dilbilgisi II
(YDF114)
- 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4
Fransızca Dilbilgisi III
(YFS211)
- 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4
Fransızca Dilbilgisi IV
(YFS342)
- 5 2 3 4 3 4 3 5 5 3 3 5 5 4 4 4 4 3 -
Fransızca Okuma I
(YDF103)
- 4 - - 2 - - - 3 - - - - 1 1 3 - 1 3 4
Fransızca Okuma Iı
(YDF104)
- 5 - - 2 - - - 3 - - - - 1 - 3 - 1 3 4
Fransızca Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları
(YDF109)
- - 2 - - - 1 - 1 - - 1 - 2 - - - - - -
Fransızca Sözcük Bilgisi I
(YFS209)
- 2 - - - - - - 3 - - - - - - - - - 1 -
Fransızca Sözcük Bilgisi II
(YFS206)
- 2 - - - - - - 3 - - - - - - - - - 1 -
Fransızca Sözlü İletişim I
(YDF107)
- 2 - 2 - - 1 - 1 - - 2 1 2 - 1 - - - 2
Fransızca Sözlü İletişim Iı
(YDF108)
- 2 - 2 - - 1 - 1 - - 2 1 2 - 1 - - - 2
Fransızca Yazma I
(YDF105)
- 4 - - 2 - - - 3 - - - - 1 - 3 - 1 3 2
Fransızca Yazma Iı
(YDF106)
- - - - - - 3 - 4 - 2 - - 3 - - - 3 - -
İleri Yazma Becerileri
(YFS402)
- - - - - 2 - - 5 - - - - - 2 3 - 3 3 3
Metin Çözümlemesi
(YFS455)
5 5 5 3 3 - 2 - 4 3 - 3 - 3 - - - 5 3 3
Okul Deneyimi
(MB423)
5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(EMB201)
- - - - - - 3 2 2 - 4 - - - - - - 2 - -
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
(EMB202)
- 2 5 - - - 4 - 2 3 5 4 4 - - 2 - 5 3 3
Öğretmenlik Uygulaması II
(YDF412)
5 5 3 1 - 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ölçme ve Değerlendirme
(EMB302)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Özel Alan Fransızcası
(YDF411)
- 2 - 4 5 - - 2 3 3 3 3 - 4 3 4 2 - 2 4
Özel Eğitim
(MB406)
5 - - - - - - 5 5 5 5 5 - - 5 5 5 - - -
Özel Öğretim Yöntemleri I
(YDF333)
- 3 1 - - - 3 2 3 4 3 3 2 - - - - 3 1 -
Özel Öğretim Yöntemleri II
(YDF342)
- 2 1 - - - 3 2 3 4 3 3 2 - - - - 3 1 -
Rehberlik
(MB403)
4 - 1 - - - - 3 - 5 - - - 4 5 5 5 - - -
Roman Öykü Çözümlemesi
(YDF340)
5 4 5 3 5 - 5 4 5 3 3 3 - 1 - 3 - 4 2 2
Sınıf Yönetimi
(MB309)
4 - - - - - - 4 4 4 3 4 3 - 4 3 4 - - -
Sözlü Anlatım
(YFS404)
- - - 1 1 - - - 1 - 3 2 - 2 - 1 1 3 1 -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(ENF121)
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Topluma Hizmet Uygulamaları I
(YDF329)
- - - 1 - - - 5 5 4 1 3 - - 5 - 5 - - -
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
(MB416)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Eğitim Tarihi
(YFS120)
4 - 3 2 - 3 - 2 2 4 2 3 - - 1 2 - 1 - -
Türk Fransız İlişkileri
(YFS124)
2 1 3 3 4 2 3 2 3 3 - 2 2 3 3 4 3 3 1 2
Türkçe Fransızca Çeviri
(YDF324)
- - - - - - 3 - 5 - - 5 - 5 - - - - - 5
İlişkili ders sayısı / 58 19 39 29 35 27 28 36 32 50 33 36 39 26 37 28 38 27 37 34 31
İlişki ağırlığı 7212689949189113110173126118127911098913410211310299
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir