Amaçlar

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları benimseyen, alanında yapılan çalışmaları izleyen, öğretim etkinliklerini teknolojik gelişmeler doğrultusunda düzenleyebilen, ilk ve ortaöğretimde görevlendirilmek üzere nitelikli Fransızca öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Hedefler

Alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği nitelikli öğretmenlerle örnek gösterilen, üyesi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir anabilim dalı olmak.