Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
2. Yabancı Dil (Almanca)
(YFA303)
5 5 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
2. Yabancı Dil (Almanca)
(YFA304)
5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
2. Yabancı Dil (Almanca)
(YFA403)
5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4
2. Yabancı Dil (İngilizce)
(YFI303)
- 2 - - - 5 - - - - - - - - - 2 - - - -
2. Yabancı Dil (İngilizce)
(YFI304)
- 2 - - - 5 - - - - - - - - - - - - - -
2. Yabancı Dil (İngilizce)
(YFI403)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antropolojiye Giriş
(YFS345)
- - - 3 - 2 1 - 2 - - 2 - 1 - 2 2 - - -
Bilim Tarihi
(YFS340)
2 - 2 3 - 2 2 4 5 3 4 3 4 3 2 5 1 1 - -
Bilişim Teknolojileri
(EFGZ108)
- - - - - - 1 2 3 1 - 2 2 - - 1 4 - - -
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
(YDF321)
4 2 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 - 3 4 4 5 2
Deneme- Eleştiri Çözümlemesi
(YDF307)
3 4 2 3 4 4 4 4 5 - 3 3 - 2 5 - 5 3 2 2
Dinleme Becerileri I
(YFS213)
- 1 - 2 - - 1 1 1 - 1 - - 2 - - - 1 - -
Dinleme Becerileri II
(YFS210)
- 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 - - 2 - - - 1 - -
Fr. Öğretiminde Yaklaşımlar I
(YDF203)
4 5 5 4 3 1 5 3 1 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3
Fr. Öğretiminde Yaklaşımlar Iı
(YDF204)
1 2 3 2 - 2 3 2 2 2 1 1 - - 1 2 - 2 2 1
Fransız Edebiyatı I
(YDF201)
- 1 2 3 4 3 1 - 5 3 3 4 3 3 - 5 - 1 4 5
Fransızca Dilbilgisi III
(YFS211)
- 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4
Fransızca Sözcük Bilgisi I
(YFS209)
- 2 - - - - - - 3 - - - - - - - - - 1 -
Fransızca Sözcük Bilgisi II
(YFS206)
- 2 - - - - - - 3 - - - - - - - - - 1 -
Fransızcanın Yapısı 1
(FRAZ101)
1 5 2 3 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 2 5 2 4
Fransızcanın Yapısı 2
(FRAZ102)
1 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 1 3 - 4 3 3
İleri Yazma Becerileri
(YFS402)
- - - - - 2 - - 5 - - - - - 2 3 - 3 3 3
Metin Çözümlemesi
(YFS455)
5 5 5 3 3 - 2 - 4 3 - 3 - 3 - - - 5 3 3
Okul Deneyemi
(MB423)
5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4
Okuma Becerileri 1
(FRAZ103)
- 4 - - 2 - - - 3 - - - - 1 1 3 - 1 3 4
Okuma Becerileri 2
(FRAZ104)
- 5 - - 2 - - - 3 - - - - 1 - 3 - 1 3 4
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
(EMB201)
- - - - - - 3 2 2 - 4 - - - - - - 2 - -
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı
(EMB202)
- 2 5 - - - 4 - 2 3 5 4 4 - - 2 - 5 3 3
Öğretmenlik Uygulaması II
(YDF412)
5 5 3 1 - 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ölçme Ve Değerlendirme
(EMB302)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Özel Alan Fransızcası
(YDF411)
- 2 - 4 5 - - 2 3 3 3 3 - 4 3 4 2 - 2 4
Özel Eğitim
(MB406)
5 - - - - - - 5 5 5 5 5 - - 5 5 5 - - -
Özel Öğretim Yöntemleri I
(YDF333)
- 3 1 - - - 3 2 3 4 3 3 2 - - - - 3 1 -
Özel Öğretim Yöntemleri II
(YDF342)
- 2 1 - - - 3 2 3 4 3 3 2 - - - - 3 1 -
Rehberlik
(MB403)
4 - 1 - - - - 3 - 5 - - - 4 5 5 5 - - -
Roman Öykü Çözümlemesi
(YDF340)
5 4 5 3 5 - 5 4 5 3 3 3 - 1 - 3 - 4 2 2
Sözlü Anlatım
(YFS404)
- - - 1 1 - - - 1 - 3 2 - 2 - 1 1 3 1 -
Sözlü İletişim Becerileri 1
(FRAZ105)
- 2 - 2 - - 1 - 1 - - 2 - 2 - 1 - - - 2
Sözlü İletişim Becerileri 2
(FRAZ106)
- 2 - 2 - - 1 - 1 - - 2 1 2 - 1 - - - 2
Topluma Hizmet Uygulamaları I
(YDF329)
- - - 1 - - - 5 5 4 1 3 - - 5 - 5 - - -
Türkçe Fransızca Çeviri
(YDF324)
- - - - - - 3 - 5 - - 5 - 5 - - - - - 5
Yazma Becerileri 1
(FRAZ107)
- 4 - - 2 - - - 3 - - - - 1 - 3 - 1 3 2
Yazma Becerileri 2
(FRAZ108)
- - - - - - 3 - 4 - 2 - - 3 - - - 3 - -
İlişkili ders sayısı / 43 16 30 20 24 18 18 28 24 38 23 26 28 17 28 18 28 18 28 26 24
İlişki ağırlığı 60996564625787841308690966081609469887680
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir