Program Hakkında Bilgi

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün üç anabilim dalından biridir. Anabilim Dalımız öğrenci kontenjanı 50´dir.Anabilim Dalımızda bir yıl hazırlık sınıfı ve dört yıllık lisans programı yürütülmektedir. Ayrıca her dönem belirlenen kontenjanlar dahilinde yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır. Anabilim Dalımız lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında bazı dersler hariç eğitim dili Fransızca´dır.Anabilim Dalımıza kayıt hakkı kazanan öğrenciler yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlilik sınavına girmekte, bu sınavda başarılı olan öğrenciler 1. sınıfa kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler ise 1 yıl süreyle amacı öğrencilere temel Fransızca bilgileri öğretmek olan hazırlık sınıfında okuyup sonunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlilik sınavına tabi tutulmaktadırlar. Başarılı olan öğrenciler 1. sınıfa kayıt yaptırarak 4 yıllık lisans öğrenimlerine başlamaktadırlar. Lisans programımızın birinci yılında hazırlık sınıfının devamı olarak, 4 temel dil becerisini geliştirmeye yönelik Fransız dili grameri, konuşma, okuma ve yazma dersleri mevcuttur. İkinci yıl programı, ileri düzeyde okuma ve yazma becerileri derslerinin yanı sıra Dilbilim, Edebiyat gibi bilim dersleri ve öğretmenlik meslek derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıl programları alan bilgisi, yabancı dil öğretmenliği formasyonu ve öğretmenlik uygulamasına yöneliktir.
Program ISCED Kodu

14; 22
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

5
Programın Özellikleri ve Tanımı

Ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarına Fransızca öğretmeni yetiştirmek
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.