Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
2. Yabancı Dil (Almanca)
(YFA303)
5 5 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
2. Yabancı Dil (Almanca)
(YFA304)
5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
2. Yabancı Dil (Almanca)
(YFA403)
5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4
Antropolojiye Giriş
(YFS345)
- - - 3 - 2 1 - 2 - - 2 - 1 - 2 2 - - -
Bilim Tarihi
(YFS340)
2 - 2 3 - 2 2 4 5 3 4 3 4 3 2 5 1 1 - -
Bilişim Teknolojileri
(EFGZ108)
- - - - - - 1 2 3 1 - 2 2 - - 1 4 - - -
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
(YDF321)
4 2 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 - 3 4 4 5 2
Deneme- Eleştiri Çözümlemesi
(YDF307)
3 4 2 3 4 4 4 4 5 - 3 3 - 2 5 - 5 3 2 2
Dilbilimi 1
(FRAZ205)
2 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 4 2 1 4 3 1 2 2 3
Dilbilimi 2
(FRAZ206)
2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 - 4 2 2 4 3 2 3 3 3
Eğitim Sosyolojisi
(EFMZ107)
4 1 3 4 1 3 2 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 1 4 5
Fransız Edebiyatı 1
(FRAZ203)
- 1 2 3 4 3 1 - 5 3 4 3 3 3 4 5 3 2 4 5
Fransız Edebiyatı 2
(FRAZ204)
- 1 2 3 4 3 1 - 5 3 4 3 3 3 4 5 3 2 4 5
Fransız Kültürü
(YFS338)
- - - 5 - - - - 2 - - 1 - - - - - - - -
Fransızca İleri Yazma Teknikleri
(FRAS202)
- - - - - 2 - - 5 - - - - - 1 3 - 2 2 2
Fransızca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
(FRAZ201)
4 5 5 4 3 1 5 3 1 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3
Fransızca Öğretim Programları
(FRAZ202)
1 2 3 2 - 2 3 2 2 2 1 1 - - 1 2 - 2 2 1
Fransızca Sözcük Bilgisi 1
(FRAZ209)
- 2 - - - - - - 3 - - - - - - - - - 1 -
Fransızca Sözcük Bilgisi 2
(FRAZ208)
- 2 - - - - - - 3 - - - - - - - - - 1 -
Fransızcanın Yapısı 1
(FRAZ101)
1 5 2 3 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 2 5 2 4
Fransızcanın Yapısı 2
(FRAZ102)
1 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 1 3 - 4 3 3
Fransızcanın Yapısı 3
(FRAZ207)
1 5 3 2 3 3 4 4 5 2 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5
İleri Konuşma Becerileri
(FRAS201)
- 2 - 2 - - 1 2 1 - - 2 - 2 - 1 - - - 2
Metin Çözümlemesi
(YFS455)
2 5 5 4 4 3 2 3 4 4 3 4 - 3 1 4 2 5 3 3
Okuma Becerileri 1
(FRAZ103)
- 4 - - 2 - - - 3 - - - - 1 1 3 - 1 3 4
Öğretim Teknolojileri
(EFMZ203)
3 3 3 2 2 - 5 5 5 3 5 4 3 2 2 2 2 4 2 2
Özel Alan Fransızcası
(YDF411)
- 2 - 4 5 - - 3 3 3 3 3 - 4 3 4 2 4 2 4
Özel Öğretim Yöntemleri II
(YDF342)
- 2 1 - - - 3 2 3 4 3 3 2 - - - - 3 1 -
Roman Öykü Çözümlemesi
(YDF340)
5 4 5 3 5 - 5 4 5 3 3 3 - 1 - 3 - 4 2 2
Türkçe Fransızca Çeviri
(YDF324)
- - - - - - 3 - 5 - - 5 - 5 - - - - - 5
İlişkili ders sayısı / 30 17 24 20 23 19 19 24 21 30 21 20 26 17 23 20 24 19 23 24 23
İlişki ağırlığı 50786477655573751126973875570628460736778
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir