Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Aile Danışması
(RPD423)
- - - - - - 4 - - - - - - - - - 4 - -
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(RPD239)
- - - - - - 3 - - - - - - - - - 4 - -
Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
(RPD309)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - 1 - -
Bireysel Psikolojik Danışma Uygu.
(RPD427)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
Eğitim Bilimine Giriş
(RPD113)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - 1 - -
Etik ve Yasal Düzenlemeler
(RPD428)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Felsefeye Giriş
(RPD111)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - 4 - -
Gelişim Psikolojisi I
(RPD225)
- - - - - - 3 - - - - - - - - - 5 - -
Gelişim Psikolojisi Iı
(RPD232)
- - - - - - 4 - - - - - - - - - 5 - -
Grup Rehberliği Etkinlikleri
(RPD322)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
Grupla Psikoloji Danışma Uygulama
(RPD424)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
Grupla Psikolojik Da. İlke ve Teknikleri
(RPD308)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
İletişim Psikolojisi
(RPD240)
- - - - - - 3 - - - - - - - - - - - -
İlköğretim Kurumlarında Psik. Dan. Rehb.
(RPD321)
- - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -
İnsan Biyolojisi
(RPD122)
- - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - -
İstatistik I
(RPD119)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İstatistik Iı
(RPD120)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kişilik Kuramları I
(RPD223)
- - - - - - 3 - - - - - - - - - - - -
Kişilik Kuramları Iı
(RPD224)
- - - - - - 3 - - - - - - - - - - - -
Kültürel Antrapoloji
(RPD126)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - 5 - -
Mesleki Rehberlik 1
(RPD319)
- - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -
Mesleki Rehberlik 2
(RPD320)
- - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Ortaöğretim Kurumlarında Rehberlik Hizmetleri
(RPD324)
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
Öğrenme Psikolojisi
(RPD231)
- - - - - - 3 - - - - - - - - - - - -
Özel Eğitim I
(RPD235)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Özel Eğitim Iı
(RPD238)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Program Geliştirme
(RPD233)
- - - - - - 4 - - - - - - - - - 4 - -
Psikolojide Ölçme Araçları 1
(RPD301)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikolojide Ölçme Araçları 2
(RPD302)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikolojik Dan Kuramları 2
(RPD318)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
Psikolojik Danışma Kuramları 1
(RPD317)
- - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -
Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminer Iı
(RPD426)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminerı
(RPD429)
- - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -
Psikolojiye Giriş
(RPD105)
- - - - - - 4 - - - - - - - - - 5 - -
Psikolojiye Giriş Iı
(RPD112)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - 5 - -
Psikopatoloji I
(RPD415)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikopatoloji Iı
(RPD416)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
(RPD108)
- - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Sınıf Yönetimi
(RPD242)
- - - - - - 3 - - - - - - - - - - - -
Sosyal Psikoloji
(RPD212)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyal Psikoloji I
(RPD203)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyolojiye Giriş
(RPD103)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - 4 - -
Test Dışı Teknikler
(RPD323)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
Uygulama I
(RPD419)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
Uygulama Iı
(RPD422)
- - - - - - 5 - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 45 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
İlişki ağırlığı 0000001280000000005100
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir